Vindkraft gör Riksbyggen självförsörjande med förnybar el 2013-09-30, kl 08:00

Vindkraft gör Riksbyggen självförsörjande med förnybar el

Riksbyggen arbetar långsiktigt med hållbarhetsfrågor. För tio år sedan sattes en lista med 40 konkreta åtgärder för en mer hållbar samhällsutveckling. Nu kan vi bocka av den sista punkten på den listan - nämligen att investera i vindkraftsproduktion och därigenom bli självförsörjande för sitt eget el-behov. 

-  Tack vare vårt samarbete med Bixia och delägarskap i vindkraftsverk kan vi nu erbjuda samtliga föreningar inom Riksbyggen ett mycket konkurrenskraftigt elavtal med 100 procent vindkraftsel, säger Kjell Berndtsson, Energichef på Riksbyggen.

Genom Riksbyggens delägarskap i vindparken Fredrikstad som sköts av Bixias systerbolag Bixia ProWin AB är tanken att Riksbyggen nu ska producera lika mycket el som de konsumerar. Det har blivit en viktig hörnsten i arbetet med såväl den egna elanvändningen som slutkundens elanvändning. Riksbyggens projekt energi har blivit mera hållbarhetsinriktat såväl tekniskt som beteendemässigt.

Bixia erbjuder delägarskap i vindkraft

Riksbyggen investerar i vindkraft ur ett hållbarhetsperspektiv.

-  Vi vill aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle och investeringen ligger helt i ägarnas intressen. Vårt ägande i vindkraftverk är uppbyggt genom andelar i en vindkraftspark och Bixia ProWin sköter allt som berör driften, det är  en smidig modell som tilltalar oss och faktiskt var avgörande för affären, säger Kjell Berndtsson.

-  Förutom att vi kan erbjuda Riksbyggen att investera i vindkraft har vi arbetat fram ett ramavtal som skapar möjligheten för samtliga föreningar inom Riksbyggen att handla sin el från 100 procent vindkraft. Målet med ramavtalet är att föreningarna skall få ett stabilt elpris över tid till konkurranskraftiga villkor, säger Flemming Christoffersen, chef företagsförsäljning på Bixia.

Hållbarhet både tekniskt och beteendevetenskapligt

Riksbyggen är engagerade och avsätter resurser till forskning på området i samarbete med SUST – Sustainable Innovation i Sverige AB, som är ett nationellt centrum för energieffektivisering och hållbarhet.

-  En viktig del i vårt miljö- och hållbarhetsengagemang är utbildning på olika nivåer till våra olika målgrupper. Såväl internt hos oss själva som hos våra hyresgäster, säger Kjell Berndtsson.

-  Det är mycket glädjande att vi tillsammans har skapat detta samarbete. Det ligger helt i linje med respektive företags inriktning när det gäller miljö- och samhällsansvar. Jag är övertygad om att vi kan uppnå Riksbyggens målsättning och att många föreningar kommer ta del av samarbetet, säger Flemming Christofferssen.
Läs mer om Bixia här: http://www.bixia.se/prowin/start/start.html 


Kontaktpersoner:

Kjell Berndtsson, energichef, Riksbyggen, 070-350 05 10

Flemming Christoffersson, chef företagsförsäljning, Bixia, 070-813 17 29

Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 0768-285 811


Bilder