2013-06-26, kl 14:50

Riksbyggen lyfter bostadsfrågan i Almedalen


Riksbyggen bjuder in till två seminarier om högaktuella samhällsfrågor under Almedalsveckan. LO:s Karl-Petter Thorwaldsson diskuterar behovet av ett ökat bostadsbyggande med namnkunniga paneldeltagare. Vad kostar egentligen bostadsbristen i tillväxt? Bostadsminister Stefan Attefall deltar i ett seminarium om behovet av ett ökat bosparande med politiker och sakkunniga från Sverige och Norge. 

Måndag 1 juli

Bosparande – nyckeln till en egen bostad?

När bostadsbyggandet sjunker, köerna till hyresrätter är långa och kraven på kapitalinsats har skärpts blir ungas redan svåra situation ännu tuffare. Det är en komplex fråga utan enkla lösningar men på vårt seminarium fokuserar vi på en av åtgärderna; bosparande.

Medverkande
Susanne Bard, Boverket (bosparande i andra länder)
Rolf Mähle, Finans Norge
Stefan Attefall, bostadsminister
Fredrik Olofsson, riksdagsledamot (s)
Oskar Öholm, riksdagsledamot (m)
Tor Borg, SBAB

Arrangör:  Riksbyggen, HSB och Bostadsrätterna
Dag: måndag 1/7 kl. 11.30 – 13.00
Typ av evenemang: Lunchseminarium
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 
Platsbeskrivning: Furilden


Onsdag 3 juli

Högt pris för bostadskris

Mambo och papbo till 34? Jobba i Stockholm - pendla till Sveg? Det byggs för få bostäder, det är de flesta överens om. Bostadsbristen får konsekvenser för individer och samhälle. Välkommen till seminariet Högt pris för bostadskris. Här presenteras rapporten Regionalekonomiska konsekvenser av ett lågt bostadsbyggande i Stockholm med siffror på hur sysselsättning, produktion och regioners tillväxt påverkas av det låga byggandet.

Många avvägningar ska göras inför byggstart. Det finns många regler att följa och olika intressen står mot varandra. Vi ska bygga långsiktigt hållbart. Lägg därtill frågan om finansieringen. Faktum kvarstår – vi måste bygga mer, vi måste bygga bra. Hur ska vi kunna förenkla och stimulera byggandet så att våra barn kan flytta hemifrån och städer kan säkra framtida tillväxt? Kom och lyssna till panelen nedan, under ledning av moderator Carin Hjulström, om hur vi kan tillgodose behovet av fler bostäder i tillväxtregionerna. 

Medverkande
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
Per Ankersjö, stadsmiljöborgarråd, Stockholm (c)
Maria Heymowska, länsbostadsdirektör, Stockholm
Fredrik Ahlstedt, kommunstyreslens ordförande, Uppsala (m)
Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg (s)
Tobias Olsson, arkitekturpolitisk chef, Sveriges Arkitekter
Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare, KTH
Maria Ågren, generaldirektör, Naturvårdsverket

Moderator: Carin Hjulström

Arrangör: Riksbygen och HSB
Dag: onsdag 3 juli
Typ av evenemang: Lunchseminarium
Tid: 12.30 - en lättare lunch serveras från 12.15, vinmingel och eftersnack från ca 14.00.
Plats: Teaterskeppet, Visbyhamn

Se inbjudan


Torsdag 4 juli

Experiment pågår. Makt, plast, gift och våra barn

Visning av filmen Underkastelsen. Presentation av boken Makt Plast Gift & Våra barn. Rapport och samtal om kopplingen mellan hormonstörande kemikalier och flera folksjukdomar.

Arrangör: Folkets Bio, Folksam, HSB Riksförbund, Coop, Riksbyggen, Sarstad Press
Dag: 4/7 2013 13:00 - 17:00
Typ av evenemang: Filmvisning & diskussion
Plats: Visby hamn (hyrd gatumark/kaj)
Platsbeskrivning: Folkets Bios filmtält, Holmen, Visby hamn (intill Silobyggnaden).

Läs DN:s recension av filmen Underkastelsen av Stefan Jarl. 

Läs mer om boken Makt Plast Gift & Våra barn.


Riksbyggen deltar också i följande evenemang


Vad händer med tillväxten om vi inte har råd att bygga
Vad händer med tillväxten är unga människor måste av stå en universitetsutbildning eller ett erbjudande om en anställning för att det inte byggs studentlägenheter och små billiga hyresrätter? Vad händer med tillväxten när företag, över hela landet, inte kan anställa och växa för att det inte byggs?

Arrangör: Swedbank
Dag: 2/7 kl. 12.00 – 13.10
Typ av evenemang: Lunchseminarium
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 
Platsbeskrivning: Vinterträdgården


Hur utvecklar vi framtidens boende? Social hållbarhet i en kommersiell verklighet
Kan man utveckla verktyg för socialt hållbara boendemiljöer och testa det i byggprojekt? Vilken betydelse har plattformar som möjliggör tvärvetenskapligt kunskapsutbyte? Hur kan ny kunskap komma andra till gagn och vilka exportmöjligheter finns?

Arrangör: Business Region Göteborg AB, Johanneberg Science Park i samarbete med den Västsvenska Arenan
Dag: 2/7 kl. 12.00 – 13.00
Typ av evenemang: lunchseminarium med smörgås
Plats: Högskolan i Visby
Platsbeskrivning: E35


Vem får årets ledartröja? Är kommunerna eller näringslivet bäst på hållbart byggande?
Hur vi bygger och renoverar påverkar energianvändning, hälsa och miljö. Vem bygger hållbarast och hur kontrolleras det? Miljöcertifiering av byggnader är lösningen. Vi förklarar och ger goda exempel. Vem får årets ledartröja - kommunerna eller näringslivet?

Arrangör: Sweden Green Building Council
Dag: 3/7 2013 18:00 - 19:45
Typ av evenemang: Seminarium & mingel
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14
Platsbeskrivning: Miljöaktuellt Arena


Hållbar stadsplanering
När nya stadsdelar eller till och med hela städer planeras och byggs ligger hållbarhetsfrågan högt upp på agendan. Men vad ligger bakom denna hållbarhetssträvan? Och vad innebär den för individer, företag och kommuner?

Arrangör: Fastighetsnytt och Fastighetsägarna
Dag: 5/7 2013 09:30 - 10:30
Typ av evenemang: Mötes- och debattplats
Plats: Burmeister