Irlands största bostadskooperativ invigs av Riksbyggens Mårten Lilja 2013-05-24, kl 12:59

Irlands största bostadskooperativ invigs av Riksbyggens Mårten Lilja

I egenskap av president för kooperativa sektionen av den europeiska intresseorganisationen CECODHAS – Housing Europe, invigde Mårten Lilja Irlands största bostadskooperation Avondale Park i Dublin. Området är det största avslutade bostadsprojektet i år och består av 220 av landets mest energieffektiva bostäder. Den sociala hållbarheten har varit ett viktigt mål med en blandning av hushåll med olika bakgrund och inkomstnivåer. 

Vid en invigningsceremoni den 23 maj deltog Riksbyggen med en delegation tillsammans med flera internationella kooperativa förträdare, utländska gäster och medlemmar från bostadskooperationen Avondale Park. Hedersgästerna Mårten Lilja och Nicholas Gazzard från den globala kooperativa intresseorganisationen, ICA (International Cooperative Alliance), höll tal till inbjudna gäster och boende som stolta visade upp sitt område.

Avondale Park består av lägenheter i olika storlekar med ett gemensamt allaktivitetshus, förskola, fritidgård och gemensam trädgårdsverksamhet. Att bygga långsiktigt hållbart har varit en av projektets huvudmålsättningar och bostäderna hör till Irlands mest energieffektiva. På taken finns exempelvis 156 solpaneler utspridda som i yta skulle täcka mer än en och en halv tennisplan.

En annan viktig aspekt i planeringen av området har varit att få en blandning av människor med olika ekonomiska förutsättningar. Här bor människor som köpt sin motsvarande bostadsrätt men också personer som stått i den kommunala kön för sk social housing med inkomstprövade hyror. Alla boende, oavsett bakgrund, har betalat en insats och betalar månadshyra till bostadskooperationen. Insatsen och månadshyran baseras på betalningsförmåga. Alla har samma inflytande. Möten hålls en gång i månaden där de boende tillsammans driver arbetet med områdets utveckling framåt; där lyfts ideer, förslag på lösningar och besluten fattas gemensamt.

Invigningen fick stor uppmärksamhet både bland de boende i området och den nationella tv-kanelen RTE som visade ett inslag från invigningen på nyheterna samma kväll. Inslaget går att se genom länken till höger fram till den 30 maj.

För mer information kontakta Lotta Jaensson, medieansvarig och bostadspolitisk expert på Riksbyggen, tel: 072-588 20 67

Bilder