2013-05-16, kl 14:00

600 000 kronor i pris för idéer om hållbara städer

Riksbyggen delar årligen ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö. Den 16 maj delas 600 000 kronor ut till fyra stipendiater som alla på olika vis bidragit till eller kommer att bidra till framtagandet av innovativa idéer för att göra världens städer mer hållbara.

Riksbyggens jubileumsfond ”Den goda staden” delar årligen ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö. I år delar man ut 600 000 kronor fördelat på fem stipendiater. Stipendierna är skattebefriade och går till stipendiaterna personligen. Fonden har sedan 1991 delat ut 126 stipendier till ett värde av ca 8,4 miljoner kronor.

Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 och kapitalet grundades på gåvor från Riksbyggens bostadsrättsföreningar samt organisationer och företag som Riksbyggen samarbetar med. Fonden delar ut stipendier inom områdena arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård och samhälls- och trafikplanering.

-  Vi vill vara en del av den viktiga debatt och forskning som skall göra våra städer finare, bättre att bo i och mer miljövänliga. Vi har sedan 1991 bidragit med ca 9 miljoner kronor till forskning om den goda staden och kommer att fortsätta bidra genom egna forskningsprojekt och stipendier, säger Leif Linde, vd Riksbyggen.


Presskontakt

Hans Tilly, ordförande i stiftelsen Den goda staden, tel: 070-552 67 40
Mårten Lilja, kommunikationschef Riksbyggen, tel: 070-235 00 95

Stipendiater

Malin Hansen, civilingenjör inom samhällsplanering och forskarstuderande vid avdelningen för urbana och regionala studier, Kungliga tekniska högskolan.
Stipendium: 150 000 kronor.
Tel: 08-790 94 38

Mats Johan Lundström, teknologie licentiat i infrastruktur, teknologie magister i fysisk planering och filosofie kandidat i kulturgeografi vid avdelningen för urbana och regionala studier, Kungliga tekniska högskolan.
Stipendium: 150 000 kronor.
Tel: 073- 342 36 36

Sara Westin, disputerat i humangeografi och är verksam vid institutionen för social och ekonomisk geografi vid Uppsala Universitet.
Stipendium: 150 000 kronor.
Tel: 070 257 96 26

Dick Sandberg, arkitekt SAR/MSA med inriktning mot hållbar utveckling och bebyggelsevård, har lång erfarenhet av internationellt arbete.
Stipendium: 110 000 kronor.

Carl-Johan Engström, senior forskare och fd. gästprofessor vid avdelningen för urbana och regionala studier, Kungliga tekniska högskolan.
Stipendium: 40 000 kronor.
Tel: 08-790 79 22

För ytterligare information om stipendiaterna och forskningsprojekten se bifogat dokument.