Riksbyggen deltar i forskningsprojekt med lådcyklar 2013-04-19, kl 08:30

Riksbyggen deltar i forskningsprojekt med lådcyklar

Under sex månader bidrar Riksbyggen med lådcyklar till bostadsrättsföreningen Friheten i Bagarmossen. Detta är en del i ett forskningsprojekt. Tillsammans med KTH görs en uppföljning för att bland annat studera vilka effekter nya transportmöjligheter kan ha på behovet av bil. Studien är en del i projektet Innovativ parkering som syftar till att minska kostnaderna för parkeringsplatser i nybyggnadsprojekt och bidra till en mer långsiktigt hållbar stadsutveckling.

- Hållbarhetsfrågan är en viktig del i Riksbyggens arbete och i det ingår att hjälpa våra medlemmar att minska klimatpåverkan genom att erbjuda tjänster som kan underlätta för de boende. Korta transporter med bil påverkar miljön och är negativt för både klimat och hälsa. Med lådcykelprojektet vill vi se om det är möjligt att minska bilanvändandet genom att erbjuda ett bra alternativ, säger Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Syftet med projektet är att undersöka hur lådcyklar kan ersätta behovet av bil och andra transpormedel i vardagslivet. KTH kommer att undersöka om boendes beteende och attityd påverkas av ändrade förutsättningar och mer information om cykel som alternativ. Ytterligare en målsättning med studien är att få mer kunskap om det finns specifika målgrupper som är mer mottagliga än andra för att använda en lådcykel för kortare transporter.

- Det här ligger rätt i tiden, det är en stor trend i samhället att människor går ihop och delar tjänster för att sänka kostnaden och leva mer långsiktigt hållbart. Om bra alternativ kan minska behovet av bil finns också möjlighet att påverka regler för byggande i tätorter. Parkeringsnormen och dyr mark gör att parkeringsplatser och garage blir en tung kostnad som läggs på bostäderna. Ett minskat användande av bil kan i längden leda till lägre nyproduktionskostnader, säger Miriam Börjesson Rivera, forskare på KTH.

Fakta: Lådcykelprojektet och undersökningen ingår som en del i projektet Innovativ parkering är delvis finansierat av Vinnova och Trafikverket. Innovativ parkerings utgångspunkt är att minska byggherrarnas kostnader för parkeringsplatser i nybyggnadsprojekt i utbyte mot att de integrerar     positiva mobilitetstjänster, till exempel bilpoolstjänster, för att minska behovet av egen bil. Projektet har bland annat verifierat att kostnader för anläggning av p-platser i garage i nya bostadshus i attraktiva stadsdelar i tätbebyggelse ofta överstiger intäkterna. De studier som genomförts inom projektet visar att effekterna av ett bredare genomförande av konceptet ´flexibla     parkeringstal´ har förutsättningar att leda till betydande ekonomiska vinster, klimatvinster liksom förbättrade boendemiljöer. 


Ytterligare information kan lämnas av Markus Ek, Riksbyggen på telefon 08-602 36 05, e-post markus.ek@riksbyggen.se

Bilder