2013-04-04, kl 08:00

Energirenoveringar kan ge 30 000 arbetstillfällen

Sverige kommer inte att uppnå Riksdagens miljömål om inte stimulansåtgärder riktas mot energirenovering i det äldre bostadsbeståndet. 50 000 lägenheter behöver renoveras varje år, vilket innebär en investeringskostnad på 25-50 miljarder per år. En satsning på upprustning av bostäderna ger tiotusentals nya arbetstillfällen. Bara energirenoveringen skulle innebära sysselsättning för 30 000 personer.

-  Arbetslösheten ökar och vi har med energirenoveringar en unik chans att skapa 30 000 nya arbetstillfällen samtidigt som vi sänker de framtida energikostnaderna. Det är en nödvändig investering i Sveriges framtid. Ett sådant samhällsprojekt klarar inte marknaden själv utan det krävs politiska initiativ och ansvarstagande.  / Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

Det finns stora renoveringsbehov i det äldre bostadsbeståndet. Fastigheterna är slitna, energiförbrukningen hög och vissa bostadsområden dras med stora problem. Konsekvensen blir dålig boendemiljö och stora samhällsproblem. Dagens rotavdrag är inte riktat mot energiåtgärder och kan inte användas till de energibesparande åtgärder som behövs i de 1 875 000 lägenheter som behöver renoveras innan 2050.

-  Ett långsiktigt hållbart samhälle förutsätter minskad energianvändning men också social hållbarhet med bra boendemiljö och förbättrad tillgänglighet. Att lyfta bostadsbeståndet ger positiva effekter för klimatet, sysselsättningen och boendemiljön. Många av våra bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare inser det, men det är nödvändigt med olika former av stimulansåtgärder eftersom det med dagens förutsättningar inte är möjligt att fullt ut finansiera nödvändiga åtgärder. /Leif Linde, vd Riksbyggen.

Nya finansieringslösningar, exempelvis energisparlån enligt tysk modell och stimulansåtgärder motsvarande nuvarande rotavdrag, riktat mot energirenovering, ger incitament att också komma igång med de större renoveringsåtgärder som behöver göras.

Faktaruta: Byggnadernas energianvändning ska minska med 20 procent till 2020, och 50 procent till 2050 enligt Riksdagens klimatmål. Bebyggelsesektorn står idag för en tredjedel av energiförbrukningen och om klimatmålen ska uppnås är det helt avgörande att energieffektivisera befintligt bostadsbestånd. Dagens rotavdrag är inte riktat mot energibesparande åtgärder och kan inte användas av fastighetsägare till hyresbostäder eller bostadsrättsföreningar utan riktas till privatpersoner. Egnahemsägare kan använda rotavdraget till energibesparande åtgärder, bostadsrättsinnehavaren till åtgärder inne i lägenheten och hyresgästerna inte alls. Investeringskostnaderna per lägenhet beräknas vara 500 000 – 1000 000 kr beroende på skick och vilka åtgärder som behöver göras. Den del som handlar om energiåtgärder består av ca 25 procent av den totala investeringen. Den totala investeringskostnaden blir 25-50 miljarder per år fram till 2050.

Byggnads och Riksbyggen utvecklar ovanstående på vårt seminarium på S-kongressen,
torsdag  4 april kl. 16.30-17.30, Svenska mässan i Göteborg, lokal G4. Välkomna!

Ytterligare information lämnas av Lotta Jaensson på telefon 08-698 42 96, Lotta.Jaensson@riksbyggen.se