2013-04-03, kl 07:00

Riksbyggen certifierar enligt Miljöbyggnad i Jönköping

Bonum Brf Kruthusen är den tredje byggnaden Riksbyggen certifierar. Byggnaden har fått betyget Silver, den näst högsta nivån, enligt kriterierna i Miljöbyggnad. Certifieringen utfärdas av Sweden Green Building Council och är ett kvitto på förhöjda kvaliteter hos byggnaden vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

- Det är ett bevis på att vi går från ord till handling när det gäller vårt miljöarbete i nybyggnadsprojekt, säger Mikael Varde, projektledare på Riksbyggen.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och fastighetsbranschens krav, med målet att skapa miljömässigt hållbara byggnader.

I certifieringen ingår 15 kriterier som bland annat behandlar områdena energianvändning, energislag, ljudklass, ventilationsstandard samt granskning och dokumentation av byggvaror.

Inom två år efter färdigställande ska certifieringen verifieras och följas upp. Även detta utförs genom Sweden Green Building Council.

Enligt Riksbyggens miljöstrategi ”Planeten ska med”, ska alla nybyggnadsprojekt i flerbostadshus projekteras för att certifieras Miljöbyggnad Silver eller bättre.

- Målen har funnits med sedan ett tidigt skede i projektet. Vi har informerat och utbildat alla inblandade parter under arbetets gång samt arbetat målmedvetet för att uppnå Miljöbyggnadskriterierna. Det är några av framgångsfaktorerna bakom certifieringen, fortsätter Mikael Varde. Men resan är inte slut här. Först om två år får vi det verkliga resultatet, genom verifieringen.

Bonum är den del av Riksbyggen som utvecklar och förvaltar seniorboende samt erbjuder hjälp i vardagen.

Mer information
Mikael Varde, projektledare Bonum, tel 033-20 25 62

www.bonumseniorboende.se