2013-03-20, kl 13:11

Riksbyggens resultat för 2012 blev 216 Mkr

Riksbyggen redovisar ett resultat för 2012 på 216 Mkr före återbäring och skatt (263). Mot bakgrund av att Riksbyggen är ett kooperativt företag, kommer de förvaltningskunder som också är andelsägare att få återbäring på köpta tjänster med 11 Mkr (14). Styrelsen föreslår därutöver att samtliga andelsägare får utdelning på sitt andelsinnehav med 41 kr per andel (50), eller totalt 50 Mkr (61).

-  Trots osäker utveckling i omvärlden har Riksbyggen klarat sig bra under det gångna året. Antalet påbörjade lägenheter har ökat och försäljningen har utvecklats positivt. Vi har få osålda lägenheter och riskexponeringen är förhållandevis låg, säger Leif Linde, vd.

Antalet påbörjade lägenheter i nyproduktion ökade starkt till 917, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2011 då 420 lägenheter påbörjades. Detta har möjliggjorts tack vare en hög försäljningstakt under 2012.

-  Vår förvaltningsverksamhet har också fortsatt att utvecklats på ett positivt sätt. Verksamheten med uppdrag åt privata, kooperativa och offentliga fastighetsägare växer och stora kunder har tillkommit inom detta segment. Den stabilitet som Riksbyggen visat upp också för 2012 är uttryck för en långsiktig affärsmodell säger Leif Linde, vd.


Riksbyggen 
Nettoomsättning4 256 Mkr (4 236)
Årets resultat216 Mkr (263)
Återbäring11 Mkr (14)
Andelsutdelning
(Styrelsens förslag)
50 Mkr (61)
Eget kapital4 487 Mkr (4 379)
Soliditet37% (36)
Likvida medel7 136 Mkr (7 397)
Medeltal årsanställda2333 (2315)

För närmare upplysningar:

Vd Leif Linde, tel 08-698 41 01

Ekonomichef Karin Jacobsson, tel 08-698 41 22