Detaljplan för Riksbyggens projekt i Beckomberga i västra Stockholm antagen 2013-03-18, kl 16:35

Detaljplan för Riksbyggens projekt i Beckomberga i västra Stockholm antagen

Detaljplanen för Riksbyggens nya bostadsrättsföreningar i Beckomberga är antagen och vann laga kraft den 27 februari 2013. Riksbyggen kommer att omvandla de äldre kulturhistoriskt värdefulla sjukhusbyggnaderna mitt i området till cirka 250 lägenheter. Intill de befintliga byggnaderna kommer ett par nya byggnader med cirka 100 lägenheter och lokaler att uppföras, för att ge närservice och ett mer levande område. Det omfattande arbetet med information och dialog med boende i området är en sannolik förklaring till att inga överklaganden inkom.

- Det är fjärde gången under mina 22 år på Stadsbyggnadskontoret som en detaljplan antas helt utan överklaganden, säger Maria Pettersson, planarkitekt Stockholm stad.

Riksbyggen har lagt stor vikt vid förankringsarbetet för att involvera grannarna i området. De har varit informerade under hela detaljplaneprocessen, deltagit i djupintervjuer och informationsträffar med frågor om allt ifrån helhetsplanen till trädinventeringar.

- Vi har också anordnat konserter och uppträdanden i samlingshuset i samarbete med frilansteatern och musikcentrum öst, event med tipspromenader, klättervägg och olika visningar som skapade en delaktighet och positiv anda runt projektet, säger Björn Ehrlund, projektledare Riksbyggen.

Ytterligare en orsak till att ingen av grannarna överklagade kan vara att en strukturplan gjordes för hela området redan 2003, där det framgick vilka av de befintliga byggnaderna och parkerna som ska behållas och vilka områden som ska ge plats för ny bostadsbebyggelse och nya gårdar.

Beckomberga har genuina vackra miljöer med parker och alléer som tas tillvara i utformningen av det nya bostadsområdet. De fyra befintliga byggnaderna ligger runt en vacker central gård. I mitten finns en paviljong som idag används för både kulturella aktiviteter och skolaktiviteter. Goda kommunikationer och närhet service gör området till en miljö med hög livskvalitet.

- Riksbyggen har i projektet Beckomberga planerat utifrån hur man rör sig i området och de naturliga mötesplatser som behövs för att man som boende ska trivas, fortsätter Björn Ehrlund. Vi har också tagit hänsyn till den viktiga miljöaspekten utifrån både bevarandekrav för byggnaderna till att leva klimatsmart.

För mer information kontakta
Björn Ehrlund, projektledare Riksbyggen 08-553 63512
Göran Sundin, marknadsområdeschef Riksbyggen 08-55363505
Maria Pettersson, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, 08-508 26662

Bilder