Samråd om projekt Positive Footprint Housing® i stadsdelen Södra Guldheden, Göteborg 2013-01-23, kl 07:00

Samråd om projekt Positive Footprint Housing® i stadsdelen Södra Guldheden, Göteborg

I december 2012 fattade Göteborgs Byggnadsnämnd beslut om att detaljplanen för projektet Positive Footprint Housing® vid Dr Allards gata inom stadsdelen Södra Guldheden i Göteborg ska ut på samråd. Detaljplanen syftar till att ge möjlighet för Riksbyggen att uppföra cirka 100 lägenheter.

Mångfald ska vara ledordet i stadens planering utifrån de tre hållbarhetsperspektiven. Den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen måste gå hand i hand för en hållbar utveckling. Mål för Riksbyggens projekt Positive Footprint Housing® och bostäderna vid Dr Allards gata är bland annat att de bidrar till utvecklingen av Södra Guldheden som en hållbar stadsdel och att fastigheten dels kommer att ha ett fokus på livsstilsboende och dels innehålla innovativ miljö- och energiteknik och material.

Ett exempel på åtgärder för att skapa en ren och attraktiv närmiljö i projekt Positive Footprint Housing® är att hitta lösningar för minskat bilåkande. Förslag finns att t ex tillhandahålla bil-pooler, lätta elfordon laddade med solceller och fraktcyklar för att nå målet att det nya boendet ska vara nästan helt bilfritt. Dessutom planeras växthus för egen odling, vilket också kan bidra till minskat bilåkande. 

Projektet utreder och utvärderar också om betong- eller trästomme ger minst klimatpåverkan. Flera miljöparametrar måste undersökas noga för att säkra att rätt beslut fattas.

Positive Footprint Housing® är ett samarbetsprojekt i Göteborg mellan Chalmers, Göteborgs Universitet, Johanneberg Science Park och Riksbyggen. Ett forskningsprojekt och ett bostadsprojekt genomförs parallellt och blir början på ett långsiktigt samarbete där forskare och studenter kan utvärdera de senaste resultaten i full skala. Syftet är att skapa ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum.  I projektet står social hållbarhet, energieffektivitet och minskad miljöpåverkan i fokus och omfattar forskarkompetens inom såväl arkitektur och teknik som social hållbarhet. Målet att ha ett färdigt bostadshus 2016 i på Dr Allards gata i Södra Guldheden.

För mer information kontakta

Charlotta Szczepanowski, Hållbarhetschef Riksbyggen, telefon 08-698 41 42

Anders Johansson, projektledare Riksbyggen Bostad Region Väst, telefon 031-704 68 56

 

Bilder