2013-01-16, kl 14:34

Riksbyggen satsar på utveckling av förvaltningstjänster för företag och offentliga kunder

Som en del i Riksbyggens satsning på att utveckla segmenten företag och offentliga kunder inrättas från och med den 1 februari en ny intern enhet inom affärsområde Fastighetsförvaltning, Företag och offentligt.

Syftet är att skapa förutsättningar för lönsam tillväxt, tydliga interna ansvarsförhållanden och förbättrad styrning av verksamheten inom dessa kundsegment.

Den nya enheten kommer att ansvara för Riksbyggens alla riksomfattande kunder samt kunder i Stockholms län. På sikt kan enhetens ansvar även komma att omfatta kunder i andra större städer om uppdragens storlek och komplexitet kräver det.

Chef för Företag och offentligt blir Lars-Göran Dahl, idag chef för region Norr. Han kommer att rapportera till Carl-Johan Hansson, chef för affärsområde Fastighetsförvaltning, och ingå i ledningen för affärsområdet.

Riksbyggens vd Leif Linde ser den nya enheten som ett viktigt steg för en fortsatt framgångsrik utveckling av förvaltningsverksamheten:

-Vi skall ha en fortsatt bred inriktning på erbjudande till olika kundsegment och framförallt satsa på totalförvaltning av bostäder samt drift och skötsel av handelsplatser. Vi ser också goda möjligheter att utveckla vår position som leverantör åt andra kooperativa- och folkrörelseföretag.

Kontakt:

·  Carl-Johan Hansson, chef för affärsområde Fastighetsförvaltning, 08-698 41 08