2012-12-18, kl 09:00

Riksbyggen tecknar asset management uppdrag med SEB:s nya fastighetsfond

Riksbyggen har fått i uppdrag att förvalta fastigheternai SEB:s nya fastighetsfond, DomesticaBostäder som investerar i bostadsfastigheter i svenska tillväxtorter. Domestica har som mål att omfatta bostads- fastigheter till ett värde av 1,6 miljarder kronor.

Uppdraget omfattar totalförvaltning av fondens fastigheter. Avtalet löper på åtta år med option på ytterligare två år och kommer successivt att utökas varefter ytterligare fastigheter förvärvas. Portföljen kommer att innefatta fastigheter i hela Sverige med tyngdpunkt på södra Sverige.

- Vi är mycket glada och stolta över att SEB och Domestica valt oss till sin samarbetspartner. Tillsammans med Domestica kommer vi kontinuerligt att utveckla och fördjupa vårt samarbete och på så sätt skapa mervärden för båda parter, säger Ulrica Björnör, regionchef i Riksbyggen.

- Att Riksbyggen går in som totalleverantör i detta asset management-uppdrag är fantastiskt spännande och i linje med vår ambition om utveckling, säger Carl-Johan Hansson chef affärsområde Fastighetsförvaltning i Riksbyggen.

- Riksbyggen är med sin långa erfarenhet inom bostadsförvaltning och rikstäckande organisation en garant för en hållbar och långsiktig utveckling av fastighetsbeståndet, säger Aneli Cilic på SEB.

Ytterligare information lämnas av

Ulrica Björnör, regionchef Fastighetsförvaltning, 08-602 36 65, ulrica.bjornor@riksbyggen.se 

Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Fastighetsförvaltning på Riksbyggen 08-698 41 08, carl-johan.hansson@riksbyggen.se

Magnus Roxner, kundansvarig fastighetschef, Riksbyggen 08-602 36 26, magnus.roxner@riksbyggen.se

Aneli Cilic, portfolio manager, SEB, 08-763 63 14, aneli.cilic@seb.se