Riksbyggen tillsätter Charlotta Szczepanowski som hållbarhetschef 2012-12-17, kl 16:27

Riksbyggen tillsätter Charlotta Szczepanowski som hållbarhetschef

Riksbyggens vision och ambition att vara den ledande samhällsutvecklaren för hållbara och attraktiva boendemiljöer med bostadsrätt, ställer höga krav på vårt hållbarhetsarbete. För att förstärka detta arbete och ytterligare inkludera frågor om social hållbarhet kommer  Riksbyggens nuvarande miljö- och kvalitetschef Charlotta Szczepanowski att bli Riksbyggens nya och första hållbarhetschef.

- Hållbarhetsarbetet är ett mycket starkt prioriterat område i Riksbyggens verksamhet, säger Mari Broman, vice vd i Riksbyggen.

Riksbyggens hållbarhetsplan har en bred ansats med sju olika åtaganden som hjälper medlemmarna till en hållbar livsstil, har ett tjänsteprogram som stödjer kunderna mot en hållbar utveckling och har bostadsprojekt som är föredömen för hållbara boendemiljöer.

Hållbarhetsplanen, tillsammans med engagemang i organisationer och projekt som Sustainable Innovation, Positive Footprint Housing, samarbete med KTH samt investeringen i vindkraft lägger grunden för Riksbyggens hållbarhetsarbete. 

- I Riksbyggens hållbarhetsplan, som heter ”planeten ska med”  har vi hittills behandlat planetens miljöfaktorer. Nu vidgar vi vårt arbete och tar med människorna som går på planeten också, säger Charlotta Szczepanowski.

- Social hållbarhet är ett viktigt utvecklingsområde för oss och vi har redan startat ett forskningsprojekt om social hållbarhet med Göteborgs Universitet, fortsätter Charlotta Szczepanowski.

- Även Holma, ett av Malmös sista utbyggnadsområden inom miljonprogrammen från mitten av 70-talet, är ett viktigt samhällsbyggnadsprojekt med flera komplexa ingredienser och spännande utmaningar med många hållbarhetsaspekter som vi är engagerade i, säger Mari Broman.

Charlotta Szczepanowski tillträder sin nya roll 1 januari 2013.

Kontakt:

Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen, telefon 08-698 41 42

Mari Broman, v vd Riksbyggen, telefon 08-698 41 07

Bilder