Förhandsvisning av Partilles nya landmärke 2012-10-18, kl 15:22

Förhandsvisning av Partilles nya landmärke

Söndagen den 21 oktober klockan 12-14 förhandsvisar Riksbyggen sin nya höjdare som kommer stå klar 2015 mitt i Partille Centrum – intill det utbyggda Allum och det moderniserade Kyrktorget. Riksbyggens tolvvåningshus Brf Kronhöjden kommer inte bara bli en del av det nya moderna och mer levande Partille centrum. Det kommer bli ett landmärke för hela Partille.

Partille kommun har som mål att gå från att vara en förort till att bli en attraktiv och hållbar förstad. Förutom att Allum expanderar och skapar fler arbetstillfällen börjar den nya tidens Partille ta form. Det innebär många nya bostäder, spännande landskapsförändringar som till exempel lek- och aktivitetsparken vid Säveån, utbyggd kommunal service och ett modernt tilltalande centrum. Här har samhällsbyggaren och förvaltaren Riksbyggen en viktig roll tillsammans med Steen & Ström och Partille kommun.

– Vår målsättning är att skapa en blandstad med ett stort utbud av olika verksamheter. Därför är det väldigt positivt med Riksbyggens byggnation mitt i centrum. Bostadshuset kommer tillsammans med Kyrktorgets och Allums utbyggnad skapa ett levande och tryggare centrum med människor i rörelse större delen av dygnet. Dessutom ligger Riksbyggens miljöprofil och energisnåla bostäder helt i linje med Partille kommuns ambitioner att skapa ett uthålligt samhälle, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Svensson (M).

En höjdare mitt i centrum

När Brf Kronhöjden står klart 2015 kommer man att kunna bo 20 meter från entrén till Allums cirka 120 butiker och med alla förnödenheter inom en armlängds avstånd. Här kan man shoppa ena sekunden för att minuten senare befinna sig i skogen, vid Säveån, på caféet, i mataffären, på bussen, tåget eller E20.   

– När vi bygger tänker vi inte bara bostadshus. Vi tänker helhet och sätter alltid byggnationen i ett större och mer långsiktigt sammanhang. Eftersom vi till skillnad mot många andra byggare förvaltar våra bostäder är vi extra måna om hur vi bygger och var vi bygger. Det är med andra ord väldigt inspirerande att få vara en del av Partille kommuns satsning och modernisering av Partille centrum. Även om vi fortfarande befinner oss på en virtuell nivå ska det bli spännande att se hur Brf Kronhöjden kommer tas emot på söndag. Vi ser fram emot säljstarten i början på året, säger Anders Johansson, projektledare på Riksbyggen.

Guldmedalj i miljöklassen

Brf Kronhöjden planeras byggas med passivhusstandard i den högsta miljöklassen Guld. Certifieringssystemet baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis och ger ett kvitto på nybyggnationers kvalitet när det gäller energi, inomhusmiljö och material. Certifieringsnivåerna klassas enligt Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad och betygsätts som Brons, Silver eller Guld.

– Vi har alltid höga krav på hållbarhet med fokus på bland annat energieffektivitet och funktionalitet. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och försöker alltid ligga steget före. Något vi såklart måste göra om vi ska hålla oss längst fram och fortsätta leda utvecklingen. Därför är det extra kul med Brf Kronhöjden som projekteras i guldnivån och enligt Partille kommuns höga krav på hållbara lösningar, säger Charlotta Szczepanowski som är Miljö- och kvalitetschef på Riksbyggen.

För mer information kontakta:

Anders Johansson, projektledare Riksbyggen Bostad Region Väst, telefon 031-704 68 56

Charlotta Szczepanowski, Miljö- och kvalitetschef Riksbyggen, telefon 08-698 41 42.


Bilder