2012-09-13, kl 11:12

Riksbyggen och Fastighets AB Tornet blir viktiga partners

Riksbyggen har tecknat avtal om förvaltning gällande Fastighets AB Tornets fastigheter. Tornet har som strategi att förvärva och bygga nya hyresfastigheter runt om i landet, vilket innebär att Riksbyggens uppdrag successivt kommer att utökas. Ulrica Björnör, regionchef i Riksbyggen, är mycket glad över att företaget fått denna betydelsefulla roll i Tornets verksamhet.

– Vår förhoppning är att vi med detta avtal ska förstärka vår viktiga ställning på den svenska förvaltningsmarknaden, säger hon.

– Vi är mycket nöjda med att ha lyckats teckna avtal med Riksbyggen och ser fram emot att framöver samarbeta med Riksbyggen gällande den tekniska förvaltningen i våra fastigheter säger Monika Wintoft, förvaltningschef på Tornet.

Fastighets AB Tornet:

Tornet är ett nytänkande och lyhört fastighetsbolag med en gedigen erfarenhetsbank, som tar sin utgångspunkt i samhällsbehoven.  Med människa och miljö för ögonen bygger, utvecklar och förvaltar vi hyresrätter i storstadsregioner och bidrar på så sätt till rörligheten på bostadsmarknaden. Vår målsättning är att bygga minst 500 nya hyresrätter varje år.

Ytterligare information kan lämnas av:
Ulrica Björnör, regionchef Riksbyggen, 08-602 36 65, ulrica.bjornor@riksbyggen.se
Camilla Wahlund, försäljningsansvarig Riksbyggen, 08-602 36 61, camilla.wahlund@riksbyggen.se.
Monika Wintoft, förvaltningschef Tornet, 040-6142686, monika.wintoft@tornet.se ,