2012-07-02, kl 14:07

Riksbyggen blir självförsörjande på elektricitet

Riksbyggen har ingått ett avtal med vindkraftföretaget Bixia ProWin AB om att köpa andelar i en vindkraftspark strax söder om Nässjö. När produktionen startas i början av 2013 kommer Riksbyggen att få energi motsvarande 8 miljoner kilowattimmar. Det innebär att samtliga Riksbyggens egna fastigheter - kontor och bostadshus - till stor del kommer att bli självförsörjande på elektrisk ström.

-För oss har det varit ett mål att bli självförsörjande på el, säger Riksbyggens energichef Kjell Berndtsson. När denna affär nu är slutförd har vi genomfört ytterligare en åtgärd på vår hållbarhetsagenda. Den innefattar allt ifrån etanoldrivna bilar till miljövänliga tjänsteresor, där tåg alltid ska vara förstahandsalternativet.

-Riksbyggen har under flera år arbetat målmedvetet med att sätta hållbarhetsperspektivet i centrum, säger Riksbyggens vice vd Mari Broman.

-Investeringen i vindkraft är ytterligare ett uttryck för denna färdriktning, där grön el är en bärande del. Att våra samlade insatser verkligen gett resultat kan vi avläsa i det faktum att Riksbyggen på tre år minskat koldioxidutsläppen med 24 procent. I sammanhanget vill jag också lyfta fram Riksbyggens engagemang och delägarskap i forskningsföretaget Sustainable Innovation. Där händer mycket spännande som kommer att ge avtryck i framtiden, säger Mari Broman.

-Det här bidrar till fortsatt utbyggnad av förnybar kraft och ger effekter i stort. Det är ett långsiktigt åttagande från deras sida och det är mycket glädjande för oss att vi kan hjälpa Riksbyggen att bli energiprisneutrala. Det innebär dessutom att flera föreningar nu kan följa i samma spår, något vi har en tillämplig affärsmodell för, säger Tom Istgren, vd på Bixia.