2012-05-02, kl 14:02

Riksbyggen får förtroendet att sköta driften av Svenska Bostadsfondens olika fastighetsportföljer i landet

Riksbyggen har fått förtroendet att sköta fastighetsskötseln av Svenska Bostadsfondens fastighetsportföljer i samarbete med Svenska Bostadsfondens huvudkontor och regionala förvaltningskontor. Uppdraget avser cirka 240 000 kvadratmeter och avser främst bostäder på ett flertal orter i Sverige. Uppdraget omfattar alla Svenska Bostadsfondens fastigheter och gäller från 1 maj 2012.

 -  Vi är mycket stolta för att vi fått förtroendet att ta hand om driften av dessa fastigheter. För Svenska Bostadsfonden är det viktigt att hålla fastigheterna på en hög och stabil nivå vilket är helt i linje med vårt synsätt av skötsel av fastigheter, säger Ulrica Björnör, regionchef på Riksbyggen.

Svenska Bostadsfonden är den snabbast växande publika fastighetsfonden i Sverige som enbart investerar i bostadshyreshus. Svenska Bostadsfonden förvaltar omkring 3 500 lägenheter fördelat på 17 orter.

- Svenska Bostadsfonden arbetar aktivt på lokal nivå med både uthyrning och förvaltning. Riksbyggens styrka är att de har en komplett organisation och kan erbjuda samma service oavsett var i landet fastigheten befinner sig, säger Tord Magnusson, fastighetschef Svenska Bostadsfonden.

 

För mer information:
Ulrica Björnör, regionchef Riksbyggen, 08-602 36 65, ulrica.bjornor@riksbyggen.se.
Tord Magnusson, Fastighetschef Svenska Bostadsfonden, tmn@svenskabostadsfonden.se.
Camilla Wahlund, säljansvarig Riksbyggen, 08-602 36 61, camilla.wahlund@riksbyggen.se.