2012-04-18, kl 14:45

Riksbyggens vinst för 2011 249 Mkr

Riksbyggen redovisar en vinst för 2011 på 249 Mkr före skatt (274). Styrelsen föreslår att andelsägarna, liksom föregående år, får utdelning på sitt andelsinnehav med 50 Kr (50) per andel, eller totalt 61 Mkr (61). Mot bakgrund av att Riksbyggen är ett kooperativt företag, kommer de förvaltningskunder som också är andelsägare att få återbäring på köpta tjänster med 14 Mkr (18).

– Riksbyggen har, liksom övriga aktörer på bostadsmarknaden, fått känna av den oro och osäkerhet som rått i samhällsekonomin, särskilt uttryckt i den skuldkris och den turbulens som fortfarande råder inom EU-området. Detta påverkar givetvis även Sverige och den svenska bostadsmarknaden. Trots detta redovisar vi, med givna förutsättningar, ett tillfredsställande resultat, säger vd Sten-Åke Karlsson.

Antalet påbörjade lägenheter i nyproduktion stannade vid 420, jämfört med 679 år 2010.

Förvaltningsverksamheten är inte lika konjunkturkänslig och präglas därför av fortsatt stabilitet och har tillförts nya volymer, framför allt inom segmentet kommersiella fastigheter.

Fakta Riksbyggen

Nettoomsättning        4 236 Mkr (4 094)

Årets resultat             249 Mkr    (274)

Eget kapital                4 379 Mkr (4 256)

Soliditet                      36 % (36)

Likvida medel             7 397 Mkr (7 374)

Medeltal årsanställda 2 315 

För närmare upplysningar:

Vd Sten-Åke Karlsson, telefon 08-6984215
Ekonomichef Karin Jacobsson, telefon 08-6984122