Positive Footprint Housing – ett internationellt föredöme inom hållbart boende och bostadsbyggande 2012-01-12, kl 14:00

Positive Footprint Housing – ett internationellt föredöme inom hållbart boende och bostadsbyggande

Positive Footprint Housing är ett samarbetsprojekt i Göteborg mellan Chalmers, Riksbyggen, Göteborgs universitet och Johanneberg Science Park med syftet att skapa ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum. Ett forskningsprojekt och ett bostadsprojekt genomförs parallellt och blir början på ett långsiktigt samarbete där forskare och studenter kan utvärdera de senaste resultaten i ett fullskalelaboratorium.

- Riksbyggen som kooperativt företag har sedan starten 1940, då med Sveriges första professor i stadsplanering Uno Åhrén* som vd, agerat samhällsbyggare och arbetat för långsiktigt hållbara bostadsmiljöer. Vi ville nu ta ett initiativ och etablera en kunskapsmiljö där vi kan lära oss ännu mer om hållbart bostadsbyggande i framtiden, inte bara i teorin, utan även i praktiken, berättar Michael Ekberg, regionchef Riksbyggen.

Positive Footprint Housing bygger även vidare på en lång tradition av demonstrationsbyggande i Göteborgs historia när det gäller boende och bostäder; Dicksonska stiftelsens bostäder i Haga och Annedal på tidigt 1900-tal, de flexibla Järnbrottshuset från 1950-talet, kollektivhus i Bergsjön på 60-talet för att nämna några exempel. Nu är det social hållbarhet, energieffektivitet och minskad miljöpåverkan som står i fokus och omfattar forskarkompetens inom såväl arkitektur och teknik som social hållbarhet.

- Det handlar om att ta tillvara den senaste kunskapen om utformning, energiförbrukning, materialval samt byggmetoder och samtidigt finna smidiga, flexibla lösningar över tid som underlättar en hållbar livsstil. Dessutom ska hänsyn tas till de boendes behov med olika ekonomiska förutsättningar, blandade generationer och mångfald i familjestrukturer, fortsätter Michael Ekberg.

Riksbyggen finansierar forskare

Johanneberg Science Parks samverkansplattform Samhällsbyggnad erbjuder en neutral miljö för tvärvetenskapligt idé- och kunskapsutbyte. Projektet ,som är en del av samverkansplattformen, inleds i och med att Riksbyggen finansierar forskare och doktorander från Chalmers och Socialt arbete på Göteborgs universitet. Målet är ha ett färdigt bostadshus 2015 i nära anslutning till Chalmers. Forskningsprojektet startar i januari 2012 med en kunskapsöversikt medan två masterskurser med koppling till projektet redan dragit igång och studenterna haft en första redovisning. 

- Chalmers får nu tillgång till en demonstrationsmiljö för utveckling av både utbildning och forskning inom boende och bostadsbyggnad, vilket kommer ge helt nya möjligheter att attrahera både studenter, forskare och internationella besökare. Det stärker också samverkan mellan arkitekter, ingenjörer och samhällsvetare, vilket är nödvändigt för en hållbar stadsutveckling säger professor Catharina Dyrssen, ledare för Arkitekturinstitutionen på Chalmers.

- Social hållbarhet är ett centralt perspektiv i dagens diskussion om sociala relationer och problem i samhället. Det handlar såväl om att förstå och värdera den situation vi lever i, som att hitta en grund för hur den framtida utvecklingen kan påverkas och utformas. Det här projektet ger en spännande möjlighet att arbeta med sådana frågor tillsammans med andra forskare och samhällsaktörer, säger Björn Andersson, universitetslektor på Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Johanneberg Science Parks ambition är dessutom att låta projektet bli en del av utvecklingen av Campus Johanneberg och närområdet.  

-  Chalmersområdet ska vara en plats inte bara för verklig samverkan utan också en del av staden som lever och lockar människor såväl dag som kväll. På så sätt skapas ett område som kan bidra till värden för grannar, företag, studenter och forskare. Det är viktigt för den framtida tillväxten och för hela regionen, säger Mats Bergh, VD Johanneberg Science Park.

Följ projektet
Projektet kommer att bjuda in till studentredovisningar, seminarier med mera samt presentera aktuella forskningsresultat. Anmäl dig till nyhetsbrevet eller följ oss på våra respektive webbplatser.

Kontaktpersoner:

Riksbyggen
Michael Ekberg regionchef, michael.ekberg@riksbyggen.se, 070-57 77 065
Mikael Ahlén projektchef, mikael.ahlen@riksbyggen.se, 070-58 72 404

Johanneberg Science Park
Mats Bergh VD, mats.bergh@johannebergsciencepark.com, 031-772 4130

Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för arkitektur
Anna Braide Eriksson, anna.braide.eriksson@chalmers.se, 031-772 24 66
Catarina Dyrssén, dyrssen@chalmers.se, 031-772 2334

Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Björn Andersson, bjorn.andersson@socwork.gu.se, 031-786 1583

* Riksbyggens första chef, arkitekten Uno Åhrén, var innan sin tid i Riksbyggen stadsplanechef i Göteborg och har satt ett antal avtryck i staden. Bland annat ledde han en av de första moderna generalplaneutredningarna i Sverige: hur det moderna Lundby (Hisingen) skulle utformas. Uno Åhrén som på många områden var en banbrytare var en av de första som i planarbeten vägde in befolkningsprognoser, industrins utveckling, vägnätets differentiering, beräkning av gångavstånd bland mycket annat. Uno Åhrén blev sedermera Sveriges första professor i stadsplanering, vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Bilder