2011-10-19, kl 14:40

Riksbyggens delårsresultat

Riksbyggen redovisar för perioden 1/1-31/8 2011 ett resultat på 180 Mkr före skatt (182).

Den 31 augusti var Riksbyggens likvida medel 7 418 Mkr (7523), det egna kapitalet 4 324 Mkr (4 188) och soliditeten 36 procent (36).

Affärsområde Bostad påbörjade under perioden totalt 361 (526) lägenheter i nyproduktion. Antalet osålda lägenheter och småhus var den 31 augusti 9 (19) stycken.

Affärsområde Fastighetsförvaltning förvaltar 160 000 lägenheter samt drygt fem miljoner kvm lokalyta åt olika kunder. 

Koncernens förvaltningsfastigheter med ett bokfört värde på 1 222 Mkr (1 280).

Antalet anställda uppgår till cirka 2 300 personer.

Hela delårsresultatet finns att läsa på Riksbyggens webbplats.

För mer information kontakta vd Sten-Åke Karlsson, tfn 08-698 42 15, eller ekonomichef Karin Jacobsson, tfn 08-698 41 22.