2011-08-23, kl 09:00

Riksbyggen tar hem stort rikstäckande uppdrag för Provinsfastigheters fastighetsportföljer

Riksbyggen tar hem delar av driften av två stora fastighetsportföljer för Provinsfastigheters räkning. Tillsammans med Aberdeen Asset Management kommer Riksbyggen ansvara för förvaltningen (AAM) och driften (Riksbyggen) avseende Provinsfastigheters fastigheter i Sverige. Uppdraget avser 271 000 kvadratmeter och avser både bostäder och kommersiella lokaler.

 -  Vi är glada och stolta för att vi fått förtroendet att ta hand om driften av dessa fastigheter. Vi ser en stor möjlighet att utveckla fastighetsbeståndet i samarbete med kunden. Eftersom vi fick en kort startsträcka på uppdraget har vi arbetat hårt för att få allt på plats, säger Ulrica Björnör, regionchef på Riksbyggen.

Provinsfastigheter har två fastighetsportföljer på totalt 373 000 kvadratmeter. Riksbyggen har sedan den 1 april i år fått förtroendet att ta hand om driften av 271 000 kvm med en möjlighet till utökning av uppdraget. Kontraktet löper på tre år och avser driftteknisk förvaltning med en extra tyngd på energioptimering. På de platser där det finns ett större bostadsbestånd har Riksbyggen även ett utökat ansvar för bostadsadministrationen.

- Det är ett stort uppdrag på många orter i Sverige vilket gjort att vi fått göra flertalet nyanställningar runtom i Sverige vilket alltid är lika glädjande, säger Ulrica Björnör

Ytterligare information kan lämnas av Ulrica Björnör, regionchef på telefon 08-602 36 65,

ulrica.bjornor@riksbyggen.se eller Camilla Wahlund, försäljningsansvarig 08-602 36 61, camilla.wahlund@riksbyggen.se.