2011-08-18, kl 09:00

Riksbyggen har fått utökat uppdrag åt ICA Fastigheter Sverige AB

Riksbyggen har återigen fått förtroendet att förvalta ICA:s fastigheter. Uppdraget avser totalt 658 000 kvadratmeter (lokalyta och markareal) och avser teknisk förvaltning.

- Vi är stolta för att vi återigen fått förtroendet att förvalta delar av ICA Fastigheters bestånd. Det visar på att kunden är nöjd med oss och vad vi levererar. I vårt utökade uppdrag har vi även fått möjlighet att vara med i två nybyggda butiker där utmaningarna är något annorlunda än i de befintliga butikerna säger Ulrica Björnör, regionchef på Riksbyggen.

Uppdraget omfattar teknisk förvaltning där Riksbyggen utför driftteknisk förvaltning, utvändig- och invändig fastighetsskötsel samt energieffektiviseringsmoment av ett stort antal av ICA:s fastigheter i Sverige.

- Riksbyggen har under flera år haft ett samarbete med ICA där vi tillsammans arbetat för att utveckla fastighetsbeståndet. I det nya uppdraget kommer vi även att ta ett större grepp för energibesparingsåtgärder och för att miljöpåverkan ska minimeras i fastigheterna, säger Ulrica Björnör.

- Riksbyggens styrka är att de har en komplett organisation och kan erbjuda samma service oavsett var i landet butiken befinner sig, säger Knut Rost, chef Asset Management, ICA Fastigheter Sverige AB.

Ytterligare information kan lämnas av Ulrica Björnör, Regionchef på telefon 08-602 36 65, ulrica.bjornor@riksbyggen.se eller Camilla Wahlund, Försäljningsansvarig 08-602 36 61, camilla.wahlund@riksbyggen.se.