2011-08-17, kl 09:00

Riksbyggen har fått förnyat förtroende gällande förvaltning av Folksams fastighetsportfölj Litreb Fastigheter AB

Riksbyggen får återigen förvalta fastigheterna för Litreb Fastigheter AB. Kontraktet avser en driftentreprenad och sträcker sig över två år med en möjlighet till förlängning 1+1 år.

- Det är glädjande att Folksam (Litreb Fastigheter AB) ger oss förnyat förtroende att förvalta fastigheterna i den här portföljen ytterligare en kontraktsperiod. Det visar på att de varit nöjda med oss och vårt arbete samt att de vill utvecklas vidare tillsammans med Riksbyggen, säger Ulrica Björnör, regionchef på Riksbyggen.

Litreb Fastigheter AB äga av KPA Pension som är ett bolag som har hand om pensionen för nästan en miljon anställda inom kommun och landsting. Uppdraget är en driftentreprenad och omfattar totalt en yta på 180 000 kvadratmeter (lokalyta och markareal).  Fastigheterna består av handelsplatser och mindre köpcentrum runt om i Sverige.

- Vi är såklart glada över det här samarbetet som präglas av trygghet, engagemang, medmänsklighet, miljö och professionalism för en hållbar framtid och ett aktivt samhällsansvar, säger Björn Gustafsson, Folksam Fastigheter.

- Dessa begrepp motsvarar även Riksbyggens värdegrund vilket vi anser gynnar entreprenaden i ett långsiktigt perspektiv, säger Ulrica Björnör, regionchef på Riksbyggen.