2011-06-27, kl 15:55

Eric Stuart ny regionchef för Riksbyggen Bostad Öst

- Jag är mycket glad över att ha kunnat rekrytera Eric till uppdraget som regionchef för Bostad Öst. Med sina kontakter och sin förankring i regionen, erfarenheterna från förvaltningsverksamheten och goda ledaregenskaper kommer Eric att bidra till att utveckla verksamheten och affärerna såväl inom regionen som i affärsområdet, säger Mari Broman, vice vd och chef för Affärsområde Bostad.

Eric Stuart känner själv en stark motivation för att ta del av arbetet med att driva Riksbyggens strategiska satsningar inom sitt nya affärsområde.

- Jag ser fram emot utmaningen att byta affärsinriktning och börja arbeta med målen för bostadsutveckling som Riksbyggen slagit fast i sin strategiska plan, säger Eric Stuart.

För ytterligare upplysningar kontakta Mari Broman vice vd och chef för Affärsområde Bostad, telefon 08-698 41 07.