Norrköpingshus nr 7 är Årets miljöförening 2011 2011-05-24, kl 13:00

Norrköpingshus nr 7 är Årets miljöförening 2011

Riksbyggens bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 7 har utsetts till Riksbyggens miljöförening 2011. Priset på 50 000 kronor får de eftersom de under flera år systematiskt arbetat för att minska sin energibelastning utifrån ett långsiktigt hållbart miljötänkande. Årets hedersomnämnande går till Brf Kadetten i Helsingborg.

- Det var med stor stolthet och respekt för utmärkelsen vi tog emot meddelandet om att vi utsetts till Riksbyggens miljöförening. Det första som slog oss var en glädje över att det verkligen lönar sig att lägga ned tid och engagemang i detta, säger Göran Andersson, ordförande i Brf Norrköpingshus nr 7.

Styrelsen i Norrköpingshus nr 7 har arbetat på bred front för god miljöhushållning. Bland de mer konkreta insatserna kan nämnas:

   • Gemensam individuell mätning. 
   • Installation av solceller för uppvärmning av tappvatten för minskad energiförbrukning. 
   • Miljörum för källsortering.
   • Rörelsevakter i trapphusen samt byte till lågenergilampor.
   • Energideklarerade fastigheter.

Föreningen planerar att fortsätta sitt arbete och kommer bland annat att undersöka möjligheterna att inrätta en kompost för matavfall samt planera för lågenergilampor med LED-armatur.

Föreningens arbete med breda och långsiktiga miljösatsningar och kunskapsspridning bland de boende kan tjäna som goda exempel även för andra föreningar. Mot bakgrund av detta har Brf Norrköpingshus nr 7 utsetts till Riksbyggens miljöförening 2011.

Mer information, kontakta Göran Andersson, 070-227 25 75.

Riksbyggen har en vision om att bli det goda miljöföretaget och det finns ett stort engagemang för att arbeta med miljöfrågorna. Genom att utse Riksbyggens miljöförening 2011 sätts fokus på miljöfrågorna ytterligare och bredden och långsiktigheten i miljöarbetet blir tydligt. Prispengarna ska uppmuntra till fortsatt utveckling av föreningen.

Bilder