Brf Strandpromenaden i Sundbyberg vinner pris 2011-05-23, kl 13:00

Brf Strandpromenaden i Sundbyberg vinner pris

Riksbyggens bästa byggprojekt 2010 är bostadsrättsföreningen Strandpromenaden i Sundbyberg. Det anser juryn för tävlingen "Bästa Riksbyggenprojekt". Hedersomnämnanden ges till bostadsrättsföreningarna Magistern i Kalmar och Högsbogatan i Göteborg samt Källby Äldreboende i Götene.

Juryn för Bästa Riksbyggenprojekt 2010 har i år valt att lyfta fram Brf Strandpromenaden. Projektet är en del av Sundbyberg Strand där Riksbyggen bygger sammanlagt 800 lägenheter. Sundbyberg befinner sig i expansion och har goda kommunikationer i form av både T-bana, pendeltåg och snart också tvärbanan strax intill.

Bostadsrättsföreningen Strandpromenaden innehåller 61 lägenheter där vinklingen av husen ger de flesta lägenheterna tillgång till utsikt mot ån. Energianvändningen ligger 30 procent under nuvarande norm, en helt nödvändig framförhållning. Arkitekturen är den nu gällande vita nymodernismen och enligt juryn ovanligt väl genomförd. De relativt smala huskropparna och vällösta lägenheterna är en nog så viktig del av den modernistiska traditionen.

Sammantaget får Bostadsrättsföreningen Strandpromenaden priset som Bästa Riksbyggenprojekt för sin väl avvägda lösning av en i dag ganska vanlig uppgift, förtätning av halvcentrala områden genom byggande på tidigare industrimark. Planlösningar, teknik och arkitektur håller hög klass.

Utvärderingen har gjorts av en jury bestående av Claes Caldenby, professor vid Chalmers arkitektur och Ann-Kristin Myrman, frilansskribent.

Läs juryns utlåtande i sin helhet i bifogad pdf-fil.

Brf Strandpromenaden
Beställare: Brf Strandpromenaden i Sundbyberg
Projektledare: Dennis Söderlund
Arkitekt: Petter Kärnekull Arkitektkontor AB

Bilder