Riksbyggens jubileumsfond delar ut 600 000 till forskning och utveckling 2011-05-23, kl 10:00

Riksbyggens jubileumsfond delar ut 600 000 till forskning och utveckling

Riksbyggens jubileumsfond delar i maj ut 600 000 till forskning och utveckling som främjar bättre boendemiljöer. Från 1991 till och med 2011 har fonden delat ut 119 stipendier till ett värde av åtta miljoner kronor. Årets stipendiater forskar och arbetar med bland annat städers utformning, modeller för energibesapring och en bostadshandbok för seniorer.

Årets stipendiater

    • Eunyoung Choi, 180 000 kronor. Stipendiet ges till doktoranden Eunyoung Choi vid KTH/Arkitektur och samhällsbyggnad för att undersöka på vilket sätt stadens utformning påverkar var och hur mycket människor promenerar.
    • Kerstin Kärnekull, 50 000 kronor. Stipendiet ges till arkitekten Kerstin Kärnekull för ”Bostadshandbok för seniorer.” Det saknas böcker som vänder sig till seniorer om boende, bostadsval, åtgärder i bostaden, t ex borttagande av trösklar och ombyggnad av badrum. Handboken ska vara lättillgänglig för villaägare, hyresgäster, bostadsrättsföreningar.
    • Laila Reppen, 80 000 kronor. Stipendiet ges till arkitekt Laila Reppen för att skapa en kunskapsbank och utarbeta en bok där tidstypiska byggnadsdetaljer redovisas med illustrationer och måttsatta exempel exteriört och interiört i flerbostadshus från 1880 till 1980.
    • Jerker Söderlind, 140 000 kronor. Stipendiet ges till Jerker Söderlind, arkitekt, journalist och Tekn. Dr vid KTH/Arkitektur och Samhällsbyggnad, för att i en debattbok besvara frågan varför planerar man inte den sorts stad som de flesta i verkligheten uppskattar? Debattboken ska vända sig till en bred allmänhet – inte bara experter.
    • Elisabetta Troglio, 150 000 kronor. Stipendiet ges till Eliasabetta Troglio, doktor i regional planering.  För att uppnå en hållbar energianvändning och miljökvalitet krävs nya analysmetoder som tydligt sammanför energibehov med städernas planering och design. I projektet ingår att utveckla en modell för energibesparing som visar beroendet av bebyggelsemönstrets utformning. 

Läs en fullständig beskrivning av projekten i bifogad pdf-fil..

Läs mer på www.riksbyggen.se/stipendium. För frågor kontakta Susanne Arnborg, arkitekt och fondens sekreterare, tfn 070-611 54 52.

Bilder