2011-04-14, kl 15:20

En fortsatt positiv utveckling för Riksbyggen under 2010

  • Nettoomsättningen ökade till 4 094 mkr (3 931)
  • Årets resultat före skatt uppgick till 274 mkr (325)
  • Riksbyggen påbörjade under 2010 totalt 679 lägenheter (408) i nyproduktion.
  • Marknadsvärdet på koncernens direktägda förvaltningsfastigheter ökade till 2 268 mkr (2 018)
  • Återbäringen till andelsägande kunder uppgick till 2,5 procent (2,5) på köpta förvaltningstjänster
  • Soliditeten uppgick till 36 procent (36)
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 50 kr (58) per andel.

När Riksbyggens vd Sten-Åke Karlsson sammanfattar Riksbyggens verksamhet för 2010 framhåller han den tydligt positiva utvecklingen under 2010.

- Ett resultat på 274 mkr före skatt känns mycket tillfredsställande och vi kan lämna en god utdelning till våra andelsägare. Vi står på en stabil ekonomisk grund med ett starkt eget kapital vilket ger oss goda förutsättningar för offensiva satsningar framåt, säger Sten-Åke Karlsson.

I affärsområde Bostad har Riksbyggen under 2010 kunnat se en uppgång av antalet byggstartade bostadsrättslägenheter och företaget ser en klar potential att öka volymen ytterligare. Efterfrågan på bra bostadsrätter tilltar, särskilt i de tre storstadsregionerna.

- Affärsområde Fastighetsförvaltning har också en gynnsam utveckling. Stabiliteten i verksamheten är god, och vi hävdar oss väl i den hårda konkurrens som finns på såväl bostadsrättssidan som övriga förvaltningsmarknaden, summerar Sten-Åke Karlsson.

För mer information kontakta vd Sten-Åke Karlsson, tfn 08-698 42 15 eller ekonomi- och finanschef Åsa Ohlström, tfn 08-698 42 62