2011-02-28, kl 11:58

MKB och Riksbyggen samarbetar i Europan 11 – en av världens största arkitekttävlingar

En internationell tävling är ett sätt att få fler innovativa förslag från unga arkitekter och en möjlighet för de båda byggherrarna att bygga fastigheter som ligger i framkanten av utvecklingen inom arkitektur. Tävlingen kommer ge stort medialt fokus på Holma, vilket är viktigt när nya Hyllie och resten av staden ska växa ihop.

– Holma är unikt utifrån social hållbarhet – det var här självförvaltningen föddes på 1990-talet. Vi vill vitalisera Holma genom att dels bygga nytt, både hyresrätter, bostadsrätter och lokaler för verksamhet, dels skapa mötesplatser, säger Pål Svensson, fastighetschef MKB.

Riksbyggen och MKB ser båda positivt på samarbetet. Det finns redan ett gemensamt samverksansavtal om exploatering av östra Holma och nu har man lämnat in ett gemensamt tävlingsuppdrag. Det finns en gemensam styrgrupp och övriga projektdeltagare kommer från båda byggherrarna.

– Vi har gemensamt intresse i Holma när nya Hyllie och resten av staden ska växa ihop. Vi vill stärka grannskapet, det vill säga få olika områden – Holma, villakvarteren och nya Hyllie – att växa ihop. Med två så långsiktiga byggherrar som MKB och Riksbyggen kommer denna stadsutveckling lyckas med mycket, säger Håkan Samuelsson, regionchef Riksbyggen.

Holma ligger bra till geografiskt, längs Pildammsstråket som förbinder nya Hyllie med resten av staden, och har bra kollektivtrafik.

Vinnaren offentliggörs den 15 december 2011.

För mer information

Håkan Samuelsson, regionchef Riksbyggen, 070-520 09 23

Pål Svensson, fastighetschef MKB, 070-188 37 10