2011-02-22, kl 13:24

Nya bostäder vid Bro Station

Riksbyggen har slutit avtal med KF Fastigheter om förvärv av mark söder om  Bro pendeltågstation.  Genom förvärvet stärker Riksbyggen sin position som samhällsbyggare i expansiva Upplands-Bro kommun. I området planeras cirka 420 bostadsrätter och cirka 160 villor/radhus som egna hem. Marken består i dag av jordbruksmark och ligger vackert beläget vid Brobäcken på promenadavstånd till mälaren med utblick över Bro Hof golfbana.

- Detaljplanläggningen planeras att starta upp i dagarna och vi arbetar nu tillsammans med kommunen för att dra upp riktlinjer för det nya samhällsbyggandet inom området, berättar Carl Henrik Appel, marknadsområdeschef Riksbyggen.

Projektet kommer att växa fram på den del av Bro som vetter mot Mälaren och projektet ligger i linje med Riksbyggens strategi att bygga i kollektivnära lägen. Bro Station ligger cirka 30 minuter med pendeltåg från Stockholms centralstation, jämförbart med restider till Täby, Tyresö eller Vällingby.

- Visionen är en stationsnära samhällsbebyggelse som anpassar sig till omgivningarna och de lokala förutsättningarna. Projektet utnyttjar Riksbyggens kompetens som samhällsbyggare där vi lyfter fram värden som livet mellan husen, kommersiell service och grön utemiljö. Bro Station ska inte bara vara en plats att bo på utan en unik plats att leva på, säger Roger Yrjas projektchef på Riksbyggen.

Området ligger nära Bro Hof golfbana en av Sveriges bästa golfbanor. Närhet till kommersiell service, rekreation, kultur, natur, skolor, sport och pendeltåg är exempel på områdets kvalitèter.

För Riksbyggen innebär projektet en investering på drygt en miljard kronor fördelat under en bedömd utbyggnadstid på 10 år.

Vid frågor, kontakta:
Roger Yrjas, projektchef Riksbyggen, 08-553 635 33