2010-12-06, kl 10:15

Kongahälla i Kungälv tilldelas 14,3 miljoner

Delegationen för hållbara städer har delat ut 190 miljoner kronor till 20 bostadsprojekt med tydlig hållbarhetsprofil. Drygt fjorton miljoner tilldelas projektet Kongahälla i Kungälv; ett projekt med en uttalad ambition vad gäller hållbarhet och miljötänkande.

   - Projekten som fått stöd visar på en bredd av olika angreppssätt och idéer och har sammantaget de mest innovativa hållbarhetslösningarna. Här finns också goda exempel på privat-offentlig samverkan och inte minst nytänkande vad gäller sociala aspekter. Projekten kommer att bidra till ny kunskap på flera områden, säger Peter Örn, ordförande i delegationen.

I framkant
I det pågående utvecklingsarbetet av Kongahälla deltar förutom Riksbyggen även Förbo, Kungälvs kommun, Kungälvsbostäder samt KF Fastigheter. I projektet råder en uttalat hög ambition vad gäller hållbarhet och miljötänkande som ligger helt i linje med Riksbyggens syn på nyproduktion och minskad energianvändning.

   - Riksbyggen har tillsammans med Kungälvsbostäder och Förbo ett antal byggrätter. Planen är att bygga cirka 500 bostäder inom loppet av uppskattningsvis tio år. Vi har som ambition att det här området verkligen ska ligga i framkant med bättre teknikval i termer av ny och befintlig teknik som leder till minskad förbrukning och miljöpåverkan, berättar Mikael Ahlén, marknadsområdeschef Riksbyggen.

Tillskottet på 14,3 miljoner gör det möjligt att ytterligare undersöka vilka möjligheter projektet har och vilka val som behöver göras för att realisera visionen. Exempel på lösningar som diskuteras är elproduktion via solceller på den Coop-butik som KF Fastigheter planerar i närheten samt återvinning av energi från spillvattnet.  En annan viktig åtgärd är att se till så husen byggs på ett energimässigt rätt sätt under byggfasen. Detta skall ske genom utökad utbildning, för att alla i byggskedet skall få en förståelse för hur viktigt det är att exempelvis göra ett tätt hus. 

   - Det handlar även om att bidra till att ändra de boendes beteenden – bland annat genom individuell mätning av förbrukad energi och vatten som medvetandegör de boende om sin egen förbrukning och möjlighet till förändring, vi har också jobbat med mottot att det skall vara ”lätt att göra rätt” där avfallshanteringen studerats ingående inom Kongahälla säger Martin Linsten, projektledare Riksbyggen.

Vill du veta mer? Kontakta:

Martin Linsten, projektledare Riksbyggen, 0522-65 44 62