2010-11-22, kl 10:27

Riksbyggen bygger bostäder på Kvarnholmen

Riksbyggen köper Qvarnen Tre Kronor och Silo 3 på Kvarnholmen av KF Fastigheter för knappt 200 miljoner kronor. Riksbyggen planerar att omvandla byggnaderna till cirka 160 lägenheter.

De två vackra tegelbyggnaderna med historia från 1800-talets slut ligger vackert längs med vattnet och har kulturminnesmärkta fasader. Kvarnholmen är ett stort utvecklingsområde i Nacka, drygt 2 000 lägenheter ska byggas i hela området under de närmsta tio åren.
Den nya stadsdelen ska präglas av en blandning av bostäder, arbetsplatser, skolor och bra närservice. Riksbyggen planerar säljstart av lägenheterna under hösten 2011, med byggstart årsskiftet 2011/12.

Mari Broman, vice vd i Riksbyggen är mycket glad över att affären kunnat genomföras:
– Fastigheterna har ett unikt läge och en mycket spännande historia. De är också, i likhet med många andra äldre byggnader, arkitektoniskt intressanta. Som samhällsbyggare är det en utmaning att ta tillvara på platsens förutsättningar och göra något riktigt bra av det. Vår vision är att ansvarsfullt utveckla hållbara och attraktiva boendemiljöer.

– Kvarnholmen är ett av Stockholms mest intressanta fastighetsprojekt och en historisk del av Stockholm. Det är glädjande att vi nu får in ytterligare en långsiktig bostadsaktör som tillsammans med våra övriga partners kommer att vidareutveckla Kvarnholmen, säger Bernt-Olof Gustavsson, VD för KF Fastigheter.

För ytterligare information kontakta:
Göran Sundin, marknadsområdeschef Riksbyggen, telefon 08-553 635 05
Bernt-Olof Gustavsson, VD KF Fastigheter, telefon 08-743 25 70

Historik
Kvarnholmen har spelat en stor roll i Sveriges industrihistoria. På 1920-talet fanns en statsstödd kvarnkartell i Sverige som Kooperativa Förbundet (KF) ville bryta. 1922 köpte KF Qvarnen Tre Kronor och hela ön, som på den tiden hette Hästholmen.  Syftet var att bryta kartellen och erbjuda konsumenterna lägre priser. Kvarnen stängdes 1922 för renovering och ombyggnad. När den sedan öppnade 1923 var det världens effektivaste kvarn. KF byggde upp ett litet industri- och arbetarsamhälle på ön under de kommande åren. Ön bytte i den här vevan namn från Hästholmen till Kvarnholmen. Anläggningen var i drift ända fram till 1992.