Riksbyggen vill locka fler att engagera sig 2010-10-28, kl 13:46

Riksbyggen vill locka fler att engagera sig

Hur lockar man människor att engagera sig i sina bostadsrättsföreningar? Det var temat för Riksbyggens årliga rikskonferens som gick av stapeln i helgen. Deltog gjorde bland andra skådespelaren Tomas Bolme, komikern Johan Rheborg och ordförande i intresseföreningen i öst Håkan Ax.

 - Det ska vara roligt att sitta i en styrelse och fler måste involveras. Det finns mycket kunskap hos de boende som man måste ta tillvara på även om de inte kan eller vill sitta i styrelsen för tillfället, säger Håkan Ax, ordförande i intresseföreningen i öst.
- Förändringarna kommer inte att ske över en natt men vi jobbar redan mycket med detta – bland annat genom att informera nyinflyttade om vad det innebär att vara bostadsrättsägare, fortsätter han.

Under ledning av så kallade kaospiloter och engagerade förtroendevalda fick deltagarna under två dagar arbeta fram sina teorier kring vad som behövs för att människor ska känna att de vill och kan engagera sig i sina föreningar. Tipsen från deltagarna kommer att kokas ned till en handlingsplan utifrån vilken Riksbyggen kommer att dra upp riktlinjerna för arbetet inom föreningsverksamheten.

 - Snittåldern hos de som engagerar sig i bostadsrättsföreningar är hög. Men Riksbyggens engagemang handlar inte bara om att få in unga i styrelserna, utan om att få fler att engagera sig generellt. Vi behöver styrelser som är representativa för de boende och att det fylls på med nya förmågor hela tiden, säger Ulrika Frank, marknadsområdeschef i Västerås.

Deltagarnas arbete kommer att sammanställas i en handlingsplan utifrån vilken Riksbyggen kommer att dra upp riktlinjerna för arbetet inom föreningsverksamheten.

Vid frågor, kontakta:

Christa Löwl,  koordinator av föreningsverksamheten, Riksbyggen, 08-698 42 01.
Ulrika Frank, marknadsområdeschef i Västerås, 021-10 32 46
Håkan Ax, ordförande i intresseföreningen i öst, 070-618 05 19

Bilder