2010-10-14, kl 15:07

Stabilt delårsresultat för Riksbyggen

Riksbyggen har en bra och stabil resultatnivå och redovisar för perioden 1/1-31/8 2010 ett resultat på 182 Mkr före skatt (235).

Den 31 augusti var Riksbyggens likvida medel 7 523 Mkr (6 989), det egna kapitalet 4 188 Mkr (4 013) och soliditeten 36 procent (36).

Affärsområde Bostad påbörjade under perioden totalt 526 (158) lägenheter i nyproduktion. Antalet osålda lägenheter och småhus var den 31 augusti 19 (66) stycken.

Affärsområde Fastighetsförvaltning förvaltar 170 000 lägenheter samt drygt fem miljoner kvm lokalyta åt olika kunder. 

Koncernens förvaltningsfastigheter med ett bokfört värde på 1 280 Mkr (1 219).

Antalet anställda uppgår till cirka 2 400 personer.

Hela delårsresultatet finns att läsa nedan och på www.riksbyggen.se.

För mer information kontakta ekonomi- och finanschef Åsa Ohlström, tfn 08-698 42 62