Riksbyggen tar tre spadtag i Uppsala 2010-09-22, kl 14:01

Riksbyggen tar tre spadtag i Uppsala

Torsdagen den 23 september sätter Riksbyggen spaden i marken för tre projekt i Uppsala: en bostadsrättsförening, ett vårdboende och ett radhusområde. Tre olika boenden för människor i olika faser i livet.

Uppsala växer. Redan nästa år väntas staden passera tvåhundra tusen invånare. Riksbyggen är med och formar staden och i sin roll som samhällbyggare ligger fokus på hur vi kan vara med och utveckla hela samhället. 

- Ända sedan starten 1940 har Riksbyggen haft större ambitioner än att bara bygga bostäder. Vi vill skapa stadsdelar där människor vill leva och inte bara bo och vi vill bidra till ett hållbart samhälle. Riksbyggen ska stå för trygghet, långsiktighet och samverkan samtidigt som vi tänker nytt, säger Carl-Henrik Appel, marknadsområdeschef Bostad.

Vid spadtagen deltar bland andra politiker, kommunala tjänstemän, Riksbyggens vd och vice vd, arkitekter, projektörer, entreprenörer och framtida boende.

Projekten i korthet:
Brf Tornfalken i nya Kapellgärdsallén
: När allt är klart kommer Kapellgärdsallén att omfatta omkring 300 lägenheter i fem hus. Det första Riksbyggen bygger är Brf Tornfalken om 61 lägenheter  i storleken 1-5 rum och kök. Försäljning pågår och preliminär inflyttning sker december 2011.

Radhusområde i Gamla Uppsala: I Gamla Uppsala med naturen inpå knuten utvecklar Riksbyggen 12 radhus i storleken 4-5 rum och kök. Försäljning pågår och nya projekt är under planering.

Vårdboende i Uppsala Nyby: Ett nytt äldreboende med 80 lägenheter. Bygget beräknas vara klart i början av år 2012. Det rör sig om ett vård- och omsorgsboende med inriktning på demens och omvårdnad. Boendet kommer att drivas av Attendo Care och ägas av Hemsö.

För mer information, kontakta: Carl-Henrik Appel, marknadsområdeschef Bostad, tfn: 08-553 635 04

Läs mer på www.riksbyggen.se/nybostad

Bilder