Riksbyggens jubileumsfond delar ut 600 000 kronor 2010-05-31, kl 13:48

Riksbyggens jubileumsfond delar ut 600 000 kronor

Riksbyggens jubileumsfond Den Goda Staden har delat ut 600 000 kronor till fem stipendiater som forskar på olika områden av boendemiljöer:

I samband med Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 bildades jubileumsfonden Den Goda Staden. Syftet med stipendierna är att stödja forskning, utveckling och utbildning som främjar bättre boendemiljöer. Från 1991 till och med 2010 har fonden delat ut 114 stipendier till ett värde av 7,4 miljoner kronor.

2009 beslutade fonden även att finansiera två doktorandtjänster för Arkitektursektionen vid KTH på ett sammanlagt belopp om cirka 3,5 miljoner kronor, till minne av Uno Åhrén som var Riksbyggens första chef och sedermera professor vid KTH. Läs mer om doktorandtjänsterna på vår webbplats, www.riksbyggen.se/Om-Riksbyggen/Samhallsengagemang/Doktorandtjanst.

Årets stipendiater:

  • Johan Kihlberg: Vällingby – en fallstudie av förnyelsen 2004-2008 och bevarandefrågorna.
  • Göran Hellborg: Framtidens grupphusbebyggelse
  • Alazar G. Ejigu: Socio-Spatial Tensions and Interactions: Performance Analysis of "Low-Cost" Condominium Housing in Addis Abeba
  • Jacob von Oelreich: Innovativ markförvaltning – stadsodling för ökad hållbarhet och attraktivare boende- och stadsmiljöer
  • Tigran Haas: Breaking the Bonds of Concentrated poverty and Exclusion: Learning the Lessons fråm HOPE VI housing renewal program in the United States and proposing new ideas for Sweden.

Totalt inkom 57 kvalificerade ansökningar 2010. Två av årets kandidater, Johan Kihlberg och Alazar G. Ejigfu, fick stipendier även 2009. Stipendierna delades ut på Riksbyggens fullmäktige den 27 maj i år.

För ytterligare information om stipendiet, läs mer på www.riksbyggen.se. För frågor kontakta Susanne Arnborg, arkitekt och fondens sekreterare, tfn 070-611 54 52.

Bilder