2010-04-08, kl 15:00

Trots den svaga konjunkturen – Riksbyggen redovisar ett starkt resultat

Bostadskooperativa Riksbyggen redovisar ett starkt helårsresultat för 2009. Vinsten före skatt blir 325 Mkr. Vd Sten-Åke Karlsson konstaterar att Riksbyggen, trots de marknadsmässiga problem som följde med den globala finanskrisen, klarat svårigheterna och kan visa mycket positiva siffror.

– En vinst på 325 mkr före skatt känns som ett bra resultat, säger han. Det innebär att vi kan lämna en god utdelning till våra andelsägare. I resultatet är även inarbetat återbäring på köpta tjänster till våra andelssägande förvaltningskunder. 

– Vi ser nu att det börjar lätta på marknaden: försäljningen av nyproducerade lägenheter fungerar bra och vi planerar för en ökad produktionsvolym för innevarande år. Affärsområde Bostad påbörjade under perioden totalt 408 (274) lägenheter i nyproduktion.

– Vår verksamhet inom affärsområde Fastighetsförvaltning har utvecklas väl och vi har under 2009 fått in nya förvaltningsvolymer, både vad gäller bostadsrättsföreningar, hyresrätter och kommersiella lokaler, avslutar Sten-Åke Karlsson. 

Ekonomiska fakta, mkr (siffror inom parentes avser år 2008):

Nettoomsättning:               3 931 (4 640)
Årets resultat före skatt:        325    (118)
Eget kapital:                      4 127 (3 913)                                          
Soliditet:                            36 % (34 %)

Koncernens direktägda förvaltningsfastigheter har ett bokfört värde på 1 238 mkr (1 227), med ett bedömt marknadsvärde på 2 018 mkr (1 963).    

Styrelsen föreslår en utdelning på 58 kr (20) per andel.    

För mer information kontakta vd Sten-Åke Karlsson, tfn 08-698 42 15 eller ekonomi- och finanschef Åsa Ohlström, tfn 08-698 42 62