2010-03-09, kl 13:43

Riksbyggen investerar i Nynäshamn

Riksbyggen förvärvar fastigheten Telegrafen 11 av Nynäshamns Business Park och förhandlingar pågår även för fastigheten Telegrafen 7. De båda fastigheterna ligger i Ericssons gamla fabriksområde i Nynäshamn.

Fastigheten Telegrafen 11 är redan detaljplanelagd och bygglov föreligger för 68 lägenheter. Arkitekter för projektet är Sandell & Strandberg Arkitektkontor. Försäljningen av bostäderna i Telegrafen 11 planeras påbörja under hösten 2010, men intresseanmälan går att göra redan nu.

För Fastigheten Telegrafen 7 är detaljplanearbetet påbörjat och det är genom ett samarbete mellan Nynäshamn Business Park och Riksbyggen som detaljplanearbetet kommer att drivas framåt. Fastigheten inrymmer i dag bland annat tre kontorsfastigheter. Avsikten är att bygga om dessa till bostäder. De befintliga kontorshusen kommer efter ombyggnad att kunna inrymma cirka 130 lägenheter. Ytterligare byggrätter kan skapas på fastigheten.

Riksbyggen och Nynäshamn Business Park ser fram emot ett givande samarbete för att utveckla området och kunna skapa attraktiva bostäder i Nynäshamns kommun som också är en snabbt växande kommun

- Riksbyggen vill gärna vara med i arbetet att utveckla framtidens boende på Ericssons gamla fabriksområde samt medverka till att skapa en levande stadsdel. Vi tror att boende, service, kultur och företagande kan komplettera varandra och skapa en vital och trygg stadsmiljö som lever hela dygnet. Vi tror att den nya stadsdelen har goda förutsättningar att bli ”rum för hela livet” som också är Riksbyggens paroll, säger Göran Sundin marknadsområdeschef Bostad, för Riksbyggen region Norr.

Riksbyggen är sedan länge etablerade i Nynäshamns kommun och förvaltar ett flertal bostadsrättsföreningar i staden.

Vid frågor kontakta Henrik Nauckhoff för Nynäshamn Business Park eller Göran Sundin, Riksbyggen region norr, tfn 08-553 635 05.