2010-03-08, kl 11:31

Riksbyggen tar hem stort uppdrag åt Alecta

Riksbyggen tar hem halva ”Alecta-portföljen”, bland annat i Halmstad, Kalmar, Jönköping och Örebro. Avtalet sträcker sig på tre år med start den 1 april 2010.

Uppdraget omfattar drift och skötsel av drygt 350 000 kvadratmeter kommersiella areor, huvudsakligen kontor och handel. Riksbyggen tar hem uppdraget i konkurrens med flera stora aktörer och samarbetar i uppdraget med Newsec Asset Management som från och med 1 april förvaltar hela Alectas svenska fastighetsportfölj.

– I upphandlingen har vi strävat efter att välja det bästa alternativet på varje ort. Riksbyggen är en stor rikstäckande aktör med stark lokal närvaro, som passar väl in i Alectas och våra ambitioner med hur vi vill utveckla portföljen. En avgörande faktor var Riksbyggens organisation och kompetens samt deras proaktiva arbete, säger Björn Lindeborg, VD Newsec Asset Management.

- Affären har genomförts tack vare att vi kunnat uppvisa våra kvalitativa förvaltningstjänster, vårt långsiktiga arbete med kompetens- och verksamhetsutveckling samt lokal närvaro i hela landet, säger Ola Gräsberg, marknadsområdeschef för Stockholm kommersiella inom Riksbyggen.

- Vi är mycket stolta att tillsammans med Newsec få förtroende och möjlighet att utveckla och skapa mervärde både för fastighetsägaren och för hyresgästerna, säger Ola Gräsberg.

 Affärsansvarig hos Riksbyggen är Ola Gräsberg, chef för Marknadsområde Stockholm kommersiella.

För ytterligare information kontakta Ola Gräsberg, telefon 08-698 41 97, Ulrica Björnör, chef förvaltningsregion Mellersta, telefon 08-602 36 65 eller Carl-Johan Hansson, chef för Riksbyggens affärsområde Förvaltning, telefon 08-698 41 07.