Riksbyggen inleder strategiskt samarbete med ByggVesta 2010-02-22, kl 10:26

Riksbyggen inleder strategiskt samarbete med ByggVesta

Riksbyggen har tecknat ett tvåårigt ramavtal om fastighetsförvaltning och fastighetsservice i Sverige med ByggVesta Bo AB. Avtalet startar den 1 mars 2010 och omfattar till att börja med bostäder i Stockholm.

ByggVesta är ett utvecklingsorienterat företag som utvecklar, producerar och äger hyresrätter. Riksbyggen kommer i samarbetet med ByggVesta att, förutom fastighetsförvaltning och fastighetsservice, också bistå ByggVesta redan i projekteringsfasen med expertkompetens inom fastighetsförvaltning.

- Riksbyggen är en samarbetspartner som känns mycket bra och vi får på detta sätt möjlighet att klara våra högt ställda mål både vad gäller hyresgästernas kundnöjdhet och på hållbart boende på alla de orter där vi nu satsar, Riksbyggen har erfarenheten, ett starkt driv och viljan att utvecklas, säger Gunnar Nordfeldt, VD på ByggVesta.

- Vi är naturligtvis mycket glada med att inleda ett långsiktigt strategiskt samarbete med ByggVesta. ByggVesta producerar hyresrätter på flera orter i landet och Riksbyggens heltäckande organisation med lokal förankring passar väl in i våra gemensamma ambitioner framöver, säger Ola Gräsberg, marknadsområdeschef Stockholm Kommersiella. Att dessutom få komma in tidigt i byggprocessen skapar en extra intressant dimension inom fastighetsförvaltningen, där vi nu tar samarbetet ett steg vidare för ökad kundnöjdhet.

För närmare upplysningar:
Ola Gräsberg, Riksbyggen, Marknadsområdeschef Stockholm Kommersiella, 08-698 41 97

Gunnar Nordfeldt, VD ByggVesta AB, 070-548 25 00

Bilder