2009-12-01, kl 10:00

Riksbyggen säljer sin byggserviceverksamhet i Stockholm till TIBA Bygg AB

Riksbyggen har träffat avtal med TIBA Bygg AB kring överlåtelse av Riksbyggens byggservice.  TIBA Bygg övertar verksamheten från och med den 1 december 2009. I verksamheten som överlåts bedrivs reparationer och ombyggnader genom åtta anställda som nu får anställning i TIBA Bygg.  

Affären markerar starten på ett nära samarbete mellan Riksbyggen och TIBA Bygg, där Riksbyggen fortsatt kommer att erbjuda samma tjänster av hög kvalitet till sina kunder men i samarbete med TIBA Bygg.  Samarbetsavtalet mellan Riksbyggen och TIBA Bygg försäkrar att Riksbyggens kvalitets- och miljökrav uppfylls. Tidigare i år har Riksbyggen i Stockholm avyttrat sin elentreprenadverksamhet, tvätt- och vitvaruservice samt växtinredningsverksamhet.

– Det här är ett led i vårt arbete för att fokusera oss på förvaltning som är vår kärnverksamhet. Övriga tjänster erbjuder vi nu genom samarbete med specialister, säger Ulrica Björnör, Riksbyggens chef för fastighetsförvaltning Mellersta.

TIBA Bygg AB

TIBA Bygg, som är ett väletablerat byggföretag i Stockholm, bedriver i huvudsak traditionella byggentreprenader, hyresgästsanpassningar och verkstadssnickerier. Företaget har trots det ekonomiska läget haft ett mycket bra 2009 och ser fram emot det stundande samarbetet.

- Det här blir ett spännande steg framåt för oss och vi ser fram emot övertagandet och det kommande samarbetet med Riksbyggen, säger Christer Jansson, vd TIBA Bygg.

Vid frågor kontakta:
Ulrica Björnör, regionchef Riksbyggen Mellersta, 08 602 36 65
ulrica.bjornor@riksbyggen.se 
Christer Jansson, vd TIBA Bygg AB, 08-564 757 00
christer.jansson@tibabygg.se