Riksbyggen får stort uppdrag åt Diligentia bostäder 2009-10-15, kl 13:02

Riksbyggen får stort uppdrag åt Diligentia bostäder

Riksbyggen har tecknat ett tvåårigt avtal om fastighetsskötsel och drift med Diligentia bostäder AB. Avtalet startar den 1 januari 2010 och omfattar 1900 lägenheter om cirka 165000 kvadratmeter i Nacka, centrala Stockholm, söderförort och Lidingö.
Riksbyggen har redan i dag uppdraget i Nacka och omfattningen utökas nu till det dubbla. Samarbetet fördjupas därmed ytterligare mellan Riksbyggen och Diligentia, vilket ligger helt i linje med Riksbyggens strävan att vara en långsiktig samarbetspartner på marknaden.

- Vi är mycket nöjda med Riksbyggens arbete där vi samarbetar idag, säger Fredrik Brorsson, Diligentias marknadsområdeschef för Bostäder i Stockholm. I den upphandling vi nu gjort har vi utgått från ett stort antal kriterier, av vilka Riksbyggen uppfyllde flest bland avtalsaspiranterna. Vi tror på Riksbyggen och har en bra samsyn på arbetet som ska utföras, vettiga ekonomiska ramar för detta och hur det bäst organiseras.

- För Riksbyggen är det ytterligare ett bevis på att våra tjänster inom fastighetsservice och fastighetsförvaltning stämmer väl överrens med marknadens efterfrågan där vi tillsammans med fastighetsägaren utvecklar fastigheterna och skapar mervärden för hyresgästerna. Vi är mycket nöjda med att både få fortsatt och utökat förtroende i samarbetet med Diligentia, säger Ola Gräsberg, marknadsområdeschef Stockholm Kommersiella.

För närmare upplysningar:

Ola Gräsberg, Riksbyggen, Marknadsområdeschef Stockholm Kommersiella, 08-698 41 97

Fredrik Brorsson, Marknadsområdeschef Bostäder, 070-797 90 72

Bilder