2009-08-11, kl 09:45

Riksbyggen får stort drift- och skötseluppdrag

Riksbyggen är Aberdeen Property Investors samarbetspartner för drift och skötsel i förvaltningen av Gamla SEB Trygg Livs fastighetsportfölj.

Fastighetsportföljen omfattar cirka 525 000 kvadratmeter, huvudsakligen kontor, men också en del bostäder, detaljhandel och andra typer av fastigheter. Beståndet ligger till stor del i Stockholm, men även i Göteborg, Malmö, Uppsala och Helsingborg. Avtalet sträcker sig på tre år med start vid kommande årsskifte.

Riksbyggen har sedan drygt två år tillbaka ett nära samarbete med Aberdeen Property Investors. Riksbyggen blir i uppdraget underentreprenör till Aberdeen och skall ansvara för fastigheternas tillsyn, skötsel samt drift.

- Uppdraget kommer att utföras i nära samarbete där Riksbyggen och Aberdeen kompletterar varandra väl säger Annika Ekström, chef för Asset Management på Aberdeen Property Investors.

- Vi är mycket glada att vi får möjligheten att tillsammans med Aberdeen bidra till utveckling och skapande av mervärden för Gamla SEB Trygg Liv, säger Carl-Johan Hansson, chef för Riksbyggen Affärsområde förvaltning.

Uppdragsansvarig hos Riksbyggen är Ola Gräsberg, chef för Marknadsområde Stockholm kommersiella.

För ytterligare information kontakta Ola Gräsberg, chef för Marknadsområde Stockholm kommersiella telefon 08-698 41 97, Ulrica Björnör, chef Förvaltningsregion mellersta, telefon 08-602 36 65 eller Carl-Johan Hansson, chef för Riksbyggens Affärsområde förvaltning, telefon 08-698 41 07.