2009-06-30, kl 10:00

Riksbyggen säljer sin el- och vitvaruservice till AV-line AB

Riksbyggen har träffat avtal med AV-line AB, El - och teleinstallationer kring överlåtelse av Riksbyggens elservice samt tvätt- och vitvaruserviceverksamhet. AV-line AB övertog verksamheten maj 2009.

I överlåtelsen följer personalen med och affären markerar starten på ett nära samarbete mellan Riksbyggen och AV-line AB, där Riksbyggen fortsatt kan erbjuda samma tjänster med hög kvalitet men i samarbete med en specialiserad tvätt- och vitvaruserviceentreprenör. Samarbetsavtalet mellan Riksbyggen och AV-line AB försäkrar att Riksbyggens kvalitets- och miljökrav uppfylls.

- Vi fortsätter arbetet med att avyttra våra entreprenadverksamheter el-, bygg, tvätt- och vitvaruservice samt växtinredning. Detta som ett led i att vi ska fokusera oss på vår kärnverksamhet förvaltning och samarbeta med specialister när det gäller övriga tjänster, säger Ulrica Björnör, Riksbyggens chef för förvaltningsregion Mellersta.

AV-line AB är ett företag specialiserat på installations- och konsultverksamhet inom stark- och svagströmsområdet. Företaget är baserat i södra Stockholm och har varit verksamma inom elbranschen sedan 1988.

- Det känns mycket bra, vi är ett företag som vill expandera och den här affären är ett led i det. Vi ser dessutom att det finns en utvecklingspotential i verksamheten och vi vill arbeta aktivt för att nå dit, säger Ted Heyners, styrelseordförande i AV-line AB.

Vid frågor kontakta:
Ulrica Björnör, regionchef Riksbyggen Mellersta, 08602 36 65
Ted Heyners, styrelseordförande AV-line, 0886 66 00
Per Bornestrand, vd AV-line, 08 86 66 00 / 070886 66 43


AV-line AB är certifierad enligt ISO 9001:2000 & 14001-2004 samt innehavare av AAA.