Brf Solitaire i Malmö är bästa Riksbyggenprojekt 2008 2009-06-03, kl 11:08

Brf Solitaire i Malmö är bästa Riksbyggenprojekt 2008

Riksbyggens bästa byggprojekt 2008 är bostadsrättsföreningen Solitaire i Malmö. Det anser juryn för tävlingen "Bästa Riksbyggenprojekt". Hedersomnämnanden ges till bostadsrättsföreningen Strömtrappan i Norrköping och bostadsrättsföreningen Serresjö i Trelleborg.

Bland flera olika projekt har juryn i år valt att lyfta fram en ovanligt vällöst kompletteringsbebyggelse i nymodernistisk stil med kubiska former. Arkitekten heter Karin Landström från White Arkitekter i Malmö.

Huset är i sex bostadsvåningar med fyra lägenheter på varje plan. Planlösningen är en typisk punkthuslösning med fyra lägenheter kring ett trapphus i kärnan. Inom denna enkla ram är planen ovanligt vackert genomarbetad i mått och ljusföring.

Särskild vikt har lagts vid energisnåla lösningar. Ett aggregat i varje lägenhet tar vara på värmen i frånluften i en värmeväxlare. Individuell mätning av el ger möjlighet att påverka förbrukning och kostnader. Fönster och ytterväggar har bra energivärden.

Arkitekturen är en väl genomförd nymodernism med kubiska former och fasader i svarta fibercementskivor. Den ganska strikta arkitekturen bryts av inslag av starka färger i balkongbröstningarna. Arkitekturen uppskattas av de boende. Nöjd boende-index ligger sammanlagt på mycket höga 92.

Sammantaget är brf Solitaire en idag typisk kompletteringsbebyggelse, men ovanligt väl löst i sitt utnyttjande av tomten, i de vackra och välfungerande planlösningarna, i generösa gemensamma utrymmen och i sitt sätt att hushålla med energi. En bostad i bästa Riksbyggentradition.

Den årliga tävlingen Bästa Riksbyggenprojekt är ett led i Riksbyggens kvalitetsarbete, att utvärdera resultat mot uppställda mål. Syftet är att stimulera till ett större kvalitetsmedvetande och lyfta fram föredömliga exempel.

Utvärderingen har gjorts av en jury bestående av Claes Caldenby, professor vid Chalmers arkitektur och Ann-Kristin Myrman, frilansskribent.

För att läsa juryns hela utlåtande se bifogat dokument.

För mer information kontakta Ann-Kristin Myrman, jurymedlem, tfn 070-766 24 86.

Fotograf: Lennart Didrik

Bilder