2009-06-02, kl 10:17

Falkenbergshus nr 6 är ”Årets Miljöförening 2009”

Priset för "Årets Miljöförening" går i år till Falkenberg. Det är Riksbyggens bostadsrättsförening Falkenbergshus nr 6 som får priset på 50 000 kronor. Det får de för sitt långsiktiga miljötänkande och för att man på ett målmedvetet sätt gjort trygghetsinvesteringar i bostadsområdet.

Riksbyggen har en vision om att bli det goda miljöföretaget och det finns ett stort engagemang för att arbeta med miljöfrågorna. Genom att utse Riksbyggens miljöförening 2009 sätts fokus på miljöfrågorna ytterligare och bredden och långsiktigheten i miljöarbetet blir tydligt. Prispengarna ska uppmuntra till fortsatt utveckling av föreningen.

- Det är roligt och inspirerande att få utmärkelsen "Årets miljöförening". Det sporrar till att fortsätta miljöengagemanget och arbetet för bostadsrättsföreningen, säger Tommie Karlsson, föreningens ordförande.

Bland de mer konkreta insatser som gjorts av bostadsrättsföreningens Falkenbergshus nr 6 kan nämnas:

  • En trygghetsinventering har genomförts. Bland annat har man installerat ny belysningsarmatur i den yttre miljön till en som ger mer ljus och förbrukar mindre energi.
  • En ny tvättstuga med lågenergimaskiner och automatisk dosering av tvättmedel har sänkt både vatten- och elförbrukning till den lägsta nivån sedan området byggdes.
  • Föreningen köper endast grön el, varav 25 procent kommer från vindkraft.

Juryns motivering i korthet:

"Riksbyggens bostadsrättsförening Falkenbergshus nr 6 har under flera år arbetat utifrån ett långsiktigt miljötänkande. Man har fortlöpande investerat i utrustning och teknik som bidragit till en minskad miljöpåverkan. Parallellt med detta har föreningen också gjort insatser för att öka medlemmarnas insikter och kunskaper på miljöområdet.

Resultatet av dessa ansträngningar är att energiförbrukningen i föreningen har minskat. Och genom en utvecklad källsortering finns nu ett långsiktigt kretsloppstänkande bland medlemmarna."

Vid frågor kontakta Tommie Karlsson, ordförande i Falkenbergshus nr 6, tfn 076-125 08 00 eller Christa Löwl, koordinator av föreningsverksamheten i Riksbyggen, tfn 070-698 42 01, christa.lowl@riksbyggen.se.

För högupplösta bilder, kontakta johanna.olofsson@riksbyggen.se.