2009-06-01, kl 10:25

Riksbyggens jubileumsfond delar ut 600 000 kronor och finansierar två doktorandtjänster

Riksbyggens jubileumsfond Den Goda Staden har delat ut 600 000 kronor till sju stipendiater som forskar på olika områden av boendemiljöer:

  • Strategisk planering och kortsiktiga beslut
  • Vällingby - en fallstudie av förnyelsen 2004-2008 och bevarandefrågorna
  • Den goda staden - om socialt hållbar stadsutveckling
  • Socio-Spatial Tensions and Interactions: Performance Analysis of "Low-Cost" Condominium Housing in Addis Abeba
  • Studie av solljus som inomhusbelysning genom ljussimulering
  • "Spela fotboll bondjävlar!" En studie av svensk fotbollskultur, lokal och regional identitet från 1950 till idag
  • Deltagande och paper - presentation vid en forskarkonferens

I samband med Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 bildades jubileumsfonden - Den Goda Staden. Syftet med stipendierna är att stödja forskning, utveckling och utbildning som främjar bättre boendemiljö. Syftet med stipendierna är att stödja forskning, utveckling och utbildning som främjar bättre boendemiljöer. Från 1991 till 2009 har fonden delat ut 109 stipendier till ett värde av 6,8 miljoner kronor. Fonden har även beslutat finansiera två doktorandtjänster för Arkitektursektionen vid KTH på ett sammanlagt belopp om cirka 3,5 miljoner kronor, till minne av Uno Åhrén som var Riksbyggens första chef och sedermera professor vid KTH.

Årets stipendiater:

Strategisk planering och kortsiktiga beslut: Charlotta Fredriksson, doktorand vid institutionen för samhällsplanering och miljö på KTH. Charlotta fick förra året ett stipendium på 140000 kronor för den första etappen i doktorandutbildningen efter licentiatexamen. Hon ska fokusera på arbetsprocessen under kommunens olika planeringsskeden. Hon tilldelas 170 000 kronor.

Vällingby - en fallstudie av förnyelsen 2004-2008 och bevarandefrågorna: Johan Kihlberg, doktorand vid Arkitektskolan, KTH, ämnar studera förnyelsen av Vällingby centrum där ambitionen är att både skapa ett modernt köpcentrum och att tillvarata 50-talets kvaliteter. Studien ska ge insikter om hur genomförandet av denna förnyelse kan bidra till ny kunskap om ombyggnad och modernisering av moderna förortsmiljöer. Han tilldelas 140000 kronor.

Den goda staden - om socialt hållbar stadsutveckling: Catharina Thörn, fil dr i sociologi vid institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet, vill skriva en bok om socialt hållbar stadsutveckling. Boken ska ta upp de dilemman som stadsplaneringen står inför mellan å ena sidan kraven på marknadsföring och exploatering och å andra sidan att för sina medborgare skapa den tillgängliga och goda staden. Hon tilldelas 100 000 kronor.

Socio-Spatial Tensions and Interactions: Performance Analysis of "Low-Cost" Condominium Housing in Addis Abeba: Alazar Gedamu Ejigu, doktorand vid Arkitektskolan, KTH, syftar undersöka relationen mellan livsstil och rumslig utformning i nybyggda flerbostadshus i staden Addis Abeba i Etiopien. Projektet vill bland annat studera hur aktiviteter och sociala funktioner stöds eller försvåras av miljön. Alazar Gedamu Ejigu tilldelas 100000 kronor.

Studie av solljus som inomhusbelysning genom ljussimulering: Jakob Ryngen, arkitekt och lärare vid institutionen för arkitektur vid KTH, vill ta reda på om solljuset kan användas bättre både för inomhusbelysning i stora byggnader och för att framhäva en byggnads fasader. Orsakerna är både kostnadsmässiga och miljömässiga. Han tilldelas 45 000 kronor.

"Spela fotboll bondjävlar!" En studie av svensk fotbollskultur, lokal och regional identitet från 1950 till idag. Torbjörn Andersson, lektor och filosofie doktor vid Malmö högskola, ska undersöka betydelsen av fotbollklubbars sociala nätverk med kommunala aktörer, sponsorer, media och supportrar, stadsmiljöns karaktär, fotbollslagets karaktär, stadions placering i stadsmiljön och stadions specifika utformning för den lokala identitetens styrka. Han tilldelas 25000 kronor.

Deltagande och paper - presentation vid en forskarkonferens: Pål Castell, doktorand vid arkitekturinstitutionen på Chalmers, skriver sin doktorsavhandling om utemiljöns betydelse för boende och samhälle i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Han tilldelas 20 000 kronor.

För ytterligare information om stipendiaterna läs mer på www.riksbyggen.se. För frågor kontakta Susanne Arnborg, arkitekt och fondens sekreterare, tfn 070-611 54 52.