2009-05-27, kl 17:13

Riksbyggens första Uno Åhrenseminarium

Riksbyggen och Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda staden arrangerar den 28 maj det första Uno Åhrenseminariet.

Uno Åhren som var Riksbyggens första chef och sedermera professor vid KTH svarade för bestående insatser inom stadsplanering och arkitektur.

Som ett minne av Uno Åhrén (1897-1977) har Riksbyggens Jubileumsfond beslutat inrätta ett doktorandstipendium till hans minne. Detta, tillsammans med utdelning av Jubileumsfondens årliga stipendier till forskare, studenter med flera, kommer att ske vid Uno Åhrenseminariet.

Er redaktion inbjudes att närvara under hela eller delar av seminariet.

Av bifogat program framgår plats och tider med mera.

Välkomna!

Göran Krona
Informationschef, Riksbyggen
Tfn: 070-698 42 52