2009-04-07, kl 10:18

Nu är Riksbyggen miljöcertifierat

Riksbyggen har blivit miljöcertifierat enligt den internationella standarden SS EN ISO 14001. Det innebär att företagets miljöledningssystem nu än mer möjliggör ett fortsatt effektivt och strukturerat miljöarbete.

- Miljöcertifieringen är ett viktigt led i vårt arbete att bli "det goda miljöföretaget". Det här är bara början på ett aktivt arbete där vi vill bidra till en minskad miljöbelastning och bli det ledande bostadsföretaget på miljöområdet, säger Riksbyggens kvalitets- och miljöchef, Charlotta Szczepanowski.

- Mer än 350 000 människor bor i bostäder som förvaltas av Riksbyggen - det innebär att vi kan mobilisera ett stort antal människor. Som ett exempel sänktes energiförbrukningen med nära 10 procent under Earth Hour, visar en mätning på några av våra föreningar, fortsätter Charlotta*.

Syftet med miljöledningssystemet är att kontinuerligt minska Riksbyggens miljöbelastning. Ledningssystemet utgör ett verktyg som ska underlätta arbetet och ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar. ISO 14001 är en internationellt erkänd standard för miljöledningssystem som används över hela världen.

Vid frågor kontakta Charlotta Szczepanowski, Riksbyggens kvalitets- och miljöchef, tfn 070-698 41 42 .

* Förbrukningen mättes på åtta föreningar med 72-923 mätpunkter mellan kl. 20-22 den 28 mars 2009.