2009-04-01, kl 14:02

Riksbyggen köper FriBoStaden

Riksbyggen har idag förvärvat FriBoStaden Förvaltnings AB av företagets grundare Lars S Björndahl.

FriBoStaden tillhandahåller tjänster inom fastighetsförvaltning med samma inriktning som Riksbyggen; fastighetsekonomi, fastighetsteknik och fastighetsservice. Företaget har över 70 kunder och förvaltar framförallt bostadsrättsföreningar. Totalt förvaltas mer än 4 300 lägenheter och drygt 70 kommersiella lokaler, framförallt i Uppsala, men också i Stockholmsområdet och övriga Mälardalen.

För Lars S Björndahl har det allt eftersom åren gått blivit aktuellt att planera för företagets utveckling, framtid och succession.

- Det är med trygghet och tillförsikt som jag idag överlåter mitt företag till Riksbyggen. Det finns ingen annan aktör som på ett bättre sätt kan tillvarata mina kunders och anställdas intressen, säger Lars S Björndahl.

Riksbyggen har målsättningen att förstärka sin marknadsandel inom bostadsrättsförvaltning. Förvärvet av Fribostaden är en del av den expansionsstrategin.

- Det finns stora synergieffekter som kommer kunderna tillgodo när FriBoStaden blir en del av Riksbyggen. Vi är glada att vi fick den här möjligheten, säger Riksbyggens chef för Affärsområde förvaltning Carl-Johan Hansson.

FriBoStaden kommer inom kort att infusioneras i Riksbyggen. Riksbyggen tar över personal bestående av åtta fastighetsskötare, fyra tjänstemän och tretton timanställda lokalvårdare samt ett antal säsongsanställda.

- Riksbyggen marknadsområde Uppland har den styrka och stabilitet som krävs för att ta sig an så många nya kunder. Jag är säker på att både kunder och personal kommer trivas med den kultur som finns i Riksbyggen, säger marknadsområdeschef Susanne Lindh.

För ytterligare information kontakta:
Lars S Björndahl, 070-547 71 30
Carl-Johan Hansson, chef Riksbyggen Affärsområde förvaltning, 070-217 47 21
Susanne Lindh, chef Riksbyggen Marknadsområde Uppland, 070-279 97 25